Nyheter

Två nya ordrar

stadwerke kiel

Z&I levererar 35 MW hetvattenpanna till Stadtwerke Kiel i ännu en power to heat applikation. Den nya panntypen tar väsentligt mindre golvutrymme i anspråk och hela installationen med rörinstallation mellan panna och värmeväxlare kräver ungefär halva golvytan jämfört med tidigare modeller. Vikten är reducerad med ungefär 30%. Anläggningen tas i drift efter sommaren 2014.

 

 

 

 

norske skogZ&I har fått uppdraget att leverera ångpanna till Norske Skogs pappersbruk i Bruck an der Mur, Österrike. Pannan kommer att användas för att nyttja överskottsel och utgöra reglermotstånd i elnätet. Ångflödet från den nya pannan ligger över 30 ton/h och designtrycket ligger på 22 bar (e). Pannan kopplas in på Norske skogs interna 20 kV:s elnät.