Nyheter

Zander & Ingeström har köpt Stockholms Elinvest med Agenturen Clage

Zander & Ingeström har en etablerad position som ledande leverantör av två kvalificerade produktslag till svensk och internationell industri: dels kompletta pumpsystem, dels anläggningar för värme- och ångproduktion. Fr o m den 1 september i år har vi ytterligare en produkt att erbjuda: Clages genomströmningsvärmare.

clage

 

Clage genomströmningsvärmare finns att få i många olika modeller efter behov och förutsättningar (önskat antal tappställen, beräknad vattenförbrukning, hur mycket elström som finns till förfogande osv), från små behändiga enheter till större avancerade modeller med fjärrkontroll.

 

 

 

Pumpar och elpannor
Zander & Ingeström (Z&I) är ett svenskt ingenjörsföretag med en solid kompetens när det gäller pumpar och elpannor. Våra produkter återfinns i dag över hela världen. Det är en glädjande men logisk effekt av att alla industriföretag – oavsett i vilket land de ligger – har en och samma önskan: att hitta de tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningarna på sina produktionsbehov. Sedan många år tillbaka är det allmänt känt att Z&I i Sverige levererar just dessa lösningar.

Genomströmningsvärmare
Fr o m den 1 september i år har vi ytterligare en produkt att erbjuda: genomströmningsvärmare. Fabrikatet är tyska Clage och den svenska generalagenturen har ägts av Stockholms Elinvest AB som vi nu har förvärvat för att få tillgång till agenturen. Vi tar över hela verksamheten: marknadsföring, försäljning och service.
Principen bakom Clage genomströmningsvärmare är lika enkel som elegant: Bara kallt vatten i ledningen – tills man vrider på varmvattenkranen. Då värms vattnet ögonblickligen av det effektiva värmeelementet, som omvandlar elenergi till vattenvärme med en nästan hundraprocentig verkningsgrad. Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin sparar man både ström och färskvatten (man behöver ju inte spola för att få fram varmt vatten) och betalar alltså bara för det varmvatten man förbrukar.
Clage genomströmningsvärmare har en stabil position på den europeiska marknaden och säljer till exempel 200 000 enheter per år i hemlandet Tyskland. I Sverige, där Clage har funnits i över femtio år, tror vi på en växande marknad, både av praktiska och miljöpolitiska skäl. Dels finns ett stort antal lokaler, som t ex sommarstugor, industriutrymmen, institutioner och pumpstationer, där en genomströmningsvärmare är det mest praktiska alternativet för att få tillgång till varmt vatten. Och dels lär själva samhällsutvecklingen med växande krav på en effektivare energihantering gynna ”ansvarstagande” produkter som Clages.
Clages sortiment omfattar flera olika modeller efter kundens behov och förutsättningar (för närmare info besök www.zeta.se).

Zander & Ingeströms miljöpolicy
Clages produkter skiljer sig naturligtvis på många sätt från Z&Is pumpar och elpannor, bland annat genom att de säljs till konsumentmarknaden, men det finns också en avgörande likhet. Genomströmningsvärmarna fyller ett grundläggande mänskligt behov (varmt vatten) samtidigt som de löser sin uppgift på ett energismart sätt som både gynnar ekonomi och miljö – och det är just den kombinerade egenskapen som gör att Clage passar så bra in i Z&Is varmvattenbaserade affärskoncept, där vi tar ett aktivt och vidsträckt ansvar för hur våra produkter och vår verksamhet påverkar miljön.