Octapharmas nya ångcentral byggs av Zander & Ingeström

Z&I har fått uppdraget att bygga en ny ångcentral åt Octapharma AB i Stockholm. Anläggningen omfattar matarvattenbehandling och ångpanna på 4 MW vid 18 bars tryck. Anläggningen kommer att lämnas över till kunden under 2014.