Ökad export till Kina

Ackumuleringsanläggning i Anguang, Jilin Province
Ackumuleringsanläggning i Anguang, Jilin Province

Affärerna tar fart i Kina och Z&I’s export ökar ständigt.

Under de senaste åren har vår export till Asien ökat. Under 2010 fick vi våra första order till tre kärnkraftverk och under de efterkommande åren har vi sålt ett antal hetvattenanläggningar för ackumulering. I Kina finns det under perioder gott om elkraft då alternativa energislag såsom vind ökar mycket snabbt.

Nattackumulering är en paradgren hos Z&I som som passar in mycket bra i Kina

Zander & Ingeström, Panna med nattackumulering

Zander & Ingeström, Panna med nattackumulering

Prissättningen av el gör att det är lönsamt att producera värme nattetid och sedan använda energin på dagtid. Nattackumulering är en paradgren hos Z&I då vi levererade ett stort antal i Sverige under 80 talet. Under det gångna året har vi levererat 14 stycken pannor till Kina för detta ändamål. Det största projektet Rizhao omfattar fyra pannor på 40 MW per enhet och är avsedda för drift vid en temperatur runt 200°C. Med sina 160 MW är den störst i världen.

  • Installerad effekt:………….160 MW (4×40)
  • Spänning (variabel)……………….. 1 – 10 kV
  • Temperatur primärsida:………………185 °C
  • Reglerområde/panna:……………..1 – 100%
  • Starttid:………..< 2 minuter från 0 – 100%
  • Höjd:……………………………………..6750 cm
  • Diameter:……………………………….3000 cm