Ytterligare order

Staden Salzburg
Staden Salzburg

Z&I har fått ytterligare order från Tyskland och Österrike att leverera pannor för power to heat applikationer (P2H).

Till Salzwedel skall vi leverera panna för 6MW/6 kV och i Salzburg 15MW/10 kV. Den stora tillgången till sol- och vind-energi gör att våra pannor utnyttjas för att jämna ut belastningen på elnätet. Resultatet blir miljövänlig fjärrvärme.