Zeta Elektrodångpanna. A: Innerkärl, B: ytterkärl, C: elektrod

Zeta elektriska ångpannor

Utan ånga skulle produktionen vara omöjlig i många branscher. Därför spelar den elektriska ångpannan en mycket viktig roll, både för produktionen och för att hålla energikostnaderna nere.

ZETA elektriska ångpannor används ofta i kombination med andra former av energi eller som en källa till reservkraft. Pannan arbetar direkt på nätet eller i kombination med en ackumulator.

ZETA pannor är vanliga i till exempel massa- och pappersindustrin, den kemiska industrin och i bryggerier, värmesystem, sjukhus. Flera ZETA pannor har även installerats i kärnkraftverk, där kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är av yttersta vikt.

Komplett sortiment av ångpannor från de minsta till de allra största

Zeta-pannan är av elektrodtyp och avsedd för anslutning till trefas växelström. Pannan kan garanterat aldrig torrkoka eftersom den elektriska strömmen bryts automatiskt om elektroderna inte omges av vatten. (Garantin följer av fysikens lagar: Det är vattnet som utgör pannans värmealstrande mostånd.)

Den tillförda energin omvandlas direkt till värme och effekten i pannan regleras genom att vattenståndet på elektroderna höjs eller sänks.

Utförande

A: utgående ångledning B: bottenlåsning C: cirkulationskrets

A: utgående ångledning, B: bottenlåsning, C: cirkulationskrets

Zeta elektrodångpanna (översta bilden) består av ett yttre tryckkärl (pannstommen) och ett inre cylindriskt kärl, monterat på konsoler eller isolatorer i pannstommen.

De tre faselektroderna är placerade i innerkärlet. De tillverkas i ett gjutet material och varje elektrod består av ett flertal stavelektroder, vilka är monterade i en gemensam elektrodplatta.

Varje faselektrod är upphängd i isolatorgenomföringar i pannans övre gavel.

A: avgasare B: Matarvattentank C: panna D: utgående ångledning

A: avgasare, B: Matarvattentank, C: panna, D: utgående ångledning

Innerkärlet, som också utgör det elektriska systemets nollpunkt, delar pannan i två vattenrum (innerkärl och ytterkärl). I botten på innerkärlet finns en reglerventil, vars ställdon är monterat på pannans utsida.

Cirkulationspumpen, som ingår i pannans utrustning, är ansluten med sugledningen till pannans ytterkärl.

Tryckledningen förgrenas i pannan till tre rör, anslutna till innerkärlet under varsin faselektrod. Cirkulationspumpen är varvtalstyrd och flödet i kretsen varierar med belastningen.

Zeta elektrodpannor kan levereras med direktjordad eller högohmigt isolerad nollpunkt. I det senare fallet är innerkärlet avisolerat från ytterkärlet med isolatorer och samtliga rörförbindelser mellan innekärl och ytterkärl är tillverkade av isolermaterial. Pannan värmeisoleras med mineralull täckt med aluminium eller stålplåt.

Funktion

En elångpanneanläggning består i huvudsak av elektrodpanna med tillhörande circkulationspump, armatur, reglerutrustning, instrument och automatikskåp med PLC-styrning.

Som nämnts ovan omvandlas den elektriska energin direkt till värmeenergi genom att elektrisk ström leds genom pannvattnet. Vattnet utgör ett elektriskt motstånd och uppvärms av strömmen. Storleken på strömmen som passerar genom vattnet är beroende av elektrodernas aktiva yta och vattnets ledningsförmåga. Strömstyrkan/effekten kan således lättregleras genom att vattennivån ändras och därmed elektrodernas verksamma yta. Med cirkulationspumpens hjälp flyttas pannvattnet från ytterkärlet via fördelningsrören till innerkärlet.

ZDKI/ZDK 2000 2500 2700 3200 3400
Kapacitet (MW) 0-15 16-20 21-27 28-42 > 60
Kapacitet (t/h) 0-22,5 24-30 31,5-40,5 42-63 > 90
Höjd (mm) 6400 6540 6800 8400 8900
Diameter (mm) 2400 2900 3100 3600 4000
Transportvikt (ton) 6,5 11 15 24 32
Provtryckningsvikt (ton) 18 29 37 55 72
Generella data
Spänning kV 6-20
Isolertjocklek (mm) 200
Material gavlar och mantel P295GH
Reglerområde 0-100 %
Reglertid min/max (min) 5
Maximalt drifttryck bar 50
Verkningsgrad > 99 %
Max. ledningsförmåga (spädvatten) (uS/cm) <5
Design PED 97/23/EG eler ASME
Tillverkningsnorm EN 12953