Zeta hetvattenpannor

Ett ZETA varmvattensystem ger stor flexibilitet i produktionen och kan anpassas för användning i kombination med alternativa energikällor som biomassa, värmepumpar, etc. Kombinerad drift med olja är ännu det vanligaste. Du väljer själv energikälla utifrån det aktuella priset och tillgången på de olika energikällorna.

ZETA elektriska varmvattenpannor kan användas antingen direkt på nätet eller i kombination med en ackumulator. Den speciella konfigurationen görs beroende av uppvärmningsbehovet under dagen och den lokala energisituationen (exempelvis tillgängligheten av billig elektricitet under vissa perioder).

rmepannor typ ZVPI/ZHPI

Automatikskåp värmepanna ZVPI

Automatikskåp värmepanna ZVPI

Då kraven på säkerhet, verkningsgrad och tillgänglighet är särskilt höga väljer man en ZVPI/ZHPI-modell. Dessa pannor använder samma vatten om och om igen i pannkretsen. Ledningsförmågan är konstant över tiden och bottenblåsningar och vädring behövs inte.

Pannorna har en  eller två elektroder per fas beroende på storlek. Vattnet passerar elektroderna och hettas då upp. Effekten regleras med hjälp av rörliga skärmar som täcker elektroden i olika grad beroende på önskat effektuttag.

Då elektroden är maximalt avskärmad befinner sig pannan i minimumlast. Reglerområdet är 8-100% av maximaleffekt och reglertiden från min till max är ca 3 minuter.

ZVPI/ZVP 1600 1800 2000 2500 2800
Kapacitet (MW) 0-5 5-9 10-20 16-24 24-40
Höjd (mm) 3800 4700 5200 5300 6750
Bredd (mm) 2140 2600 3250 3250
Längd (mm) 2700 3000 4700 4700
Diameter tryckkärl inkl isolering (mm) 1800 2000 2200 2700 3000
Röranslutning 100 150 200 300 400
Transportvikt (ton) 1,5 1,8 2,8 4 8
Provtryckningsvikt (ton) 6,5 10 13 18 30
Generella data
Spänning kV 6-20
Isolertjocklek (mm) 100
Material gavlar och mantel P295GH
Reglerområde 8-100 %
Reglertid min/max (min) 3
Konstruktionstryck (bar) 16
Driftstryck (bar) 2 till 3
Kontruktionstemperatur °C 204
Maximal driftstemperatur °C 180
Verkningsgrad >99 %
Tillverkningsnorm EN 12953