Projekt

Zander & Ingeström har levererat ångsystem till Kärnkraftverk sedan 60-talet och har idag installationer i drift i Tyskland, Frankrike, Sverige, Finland och senast i raden Kina där vår första leverans nu är tagen i drift.

Aktuella Projekt:

· Hjälpångpannor till Kinesiska kärnkraftverk.
· Linde Energi
· Octapharma

 • Kina

  Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största […]
  Läs mer →

 • Tyskland

  I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av vind och vatten. För att ta hand om det elöverskott som naturligt uppstår i dessa anläggningar installeras våra pannor, […]
  Läs mer →

 • Sverige

  Vi fick i uppdrag att utöka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är på 60 MW och har ett beräkningstryck på 32 bar, vilket gör den […]
  Läs mer →

 • Finland

  Keljonlahti: 10 MW Ånga installationsarbeten utförda av vår partner Höyrytys Oy Wärtsilä: 2 x 25 MW Hetvatten Olkiluoto 3: 2 x 15 MW Ånga    
  Läs mer →

 • Danmark

  I Danmark har vi gjort ett stort antal leveranser där våra pannor är en del av energisystemet. Lokalt förekommer stora överskott av elkraft och pannorna används för att ta hand […]
  Läs mer →

 • Norge

  I Norge har vi levererat ett stort antal anläggningar under åren. Nedan finner ni våra tre senaste projekt. Vika Värmecentral, Oslo – 40 MW Glomfjord – 2 x 7 MW […]
  Läs mer →

 • Övriga världen


  Läs mer →