Kina

Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften.

Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning. Hela leveransen omfattade 11 pannor med en total effekt på 250 MW. Vidare levererade vi hjälpångpannor till fyra kinesiska kärnkraftverk i Haiyang, Changjiang, Rongchen och Lufeng.

 

Hjälpångpannor till Kärnkraftverk:

 • Haiyang NPP
 • Hainan NPP
 • Rongcheng NPP
 • Lufeng NPP

 

Installationer av hetvattenpannor:

 •  Sansilipu: 8 MW
 •  Linyi: 2 X 4 MW
 • Langfang: 6 & 8 MW
 • Rizhao: 4 X 40 MW
 • Jilin: 2 X 16 MW
 • Anguang: 3 X 10 MW
 • Changchun: 2 X 8 MW