Högtryckspumpar allmän industri

Denna 1-stegspump presterar uppfodringshöjder på 1100 meter vid mindre volymflöden. Servicevänlig, kompaktbyggd pump som tar lite golvyta i anspråk är några fördelar. De stora toleranserna i pumpen gör den okänslig för föroreningar.

Här finner du pumpar för din bransch