Loborotorpumpar allmän industri

SSP lobrotorpump är skonsam mot vätskan och tar relativt liten golvyta i anspråk. Pumpen är lämplig vid viskösa vätskor där syrafast material är en nödvändighet. Konstruktionen, där loberna inte har metallisk kontakt, gör att vätskor utan smörjande egenskaper med fördel kan pumpas.

Här finner du pumpar för din bransch