Kemi/petrokemi

Petrokemi

Ett sortiment som löser de flesta pumpfrågor inom kemisk och petrokemisk industri.

Din industri kräver den bästa utrustningen samt en bra och tillförlitlig leverantör.
Zander & Ingeström är den partner som erbjuder dig både de produkter och den kunskap som krävs av en leverantör till din bransch.

Vårt mål är att tillsammans med dig arbeta fram det bästa förslaget både tekniskt och ekonomiskt- inte sälja pumpar till varje pris.

I de flesta fall går det att lösa pumpfallen inom kemi- och petrokemiindustrin med rätt pumpar ur vårt sortiment. Om du inte brukar ringa till oss först , finns det all anledning att göra det nästa gång.

Den goda vanan har dina kollegor i branschen redan. Våra pumpar är konstruerade för de högsta krav på kvalitet och tillförlitlighet. Våra leverantörer är ledande inom sina områden.