Excenterskruvpumpar

Nemo excenterskruvpump passar för vätskor med slitande innehåll. Slam, pastor, emulsioner och suspensioner är några exempel. Viskösa vätskor pumpas med fördel av Nemopumpen. Här kan nämnas sprängmedel och tjockolja bland många, många andra.