Läkemedel

CHEMIEInom läkemedelsindustrin ställer man utomordentligt höga krav på hygieniska, exakta doseringar och flöden sin produktion.

Därför är våra pumpar är certifierade med avseende på hygien, exakthet och säkerhet. Våra pumpar fungerar exakt enligt specifikationerna. Detta säkerställer en hög produktkvalitet och en effektiv produktion.

Därtill har Zander & Ingeströms långa erfarenhet inom läkemedelsbranschen resulterat i en djuplodad kunskap om de krav som ställs av både myndigheter och branschen.

I dag är vi den leverantör som erbjuder det bredaste pumpsortimentet för läkemedelsbranschen.

Folder sanitär hygien