Hydrauliska kolvpumpar VA och energi

Hydrauliskt driven kolvpump för extrema applikationer såsom; torrslam (40 %), grovrens, flygaska och kolslurry. Pumpen klarar av stora, fasta föremål med tryck upp till 300 bar. Ett område där pumpen lämpar sig är biogasanläggningar bla för substratseparation.

Här finner du pumpar för din bransch