Kategoriarkiv: Nyheter

Zander & Ingeström har köpt Stockholms Elinvest med agenturen Clage

Zander & Ingeström har en etablerad position som ledande leverantör av två kvalificerade produktslag till svensk och internationell industri: dels kompletta pumpsystem, dels anläggningar för värme- och ångproduktion. Fr o m den 1 september i år har vi ytterligare en produkt att erbjuda: Clages genomströmningsvärmare.

clage

 

Clage genomströmningsvärmare finns att få i många olika modeller efter behov och förutsättningar (önskat antal tappställen, beräknad vattenförbrukning, hur mycket elström som finns till förfogande osv), från små behändiga enheter till större avancerade modeller med fjärrkontroll.

 

 

 

Pumpar och elpannor
Zander & Ingeström (Z&I) är ett svenskt ingenjörsföretag med en solid kompetens när det gäller pumpar och elpannor. Våra produkter återfinns i dag över hela världen. Det är en glädjande men logisk effekt av att alla industriföretag – oavsett i vilket land de ligger – har en och samma önskan: att hitta de tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningarna på sina produktionsbehov. Sedan många år tillbaka är det allmänt känt att Z&I i Sverige levererar just dessa lösningar.

Genomströmningsvärmare
Fr o m den 1 september i år har vi ytterligare en produkt att erbjuda: genomströmningsvärmare. Fabrikatet är tyska Clage och den svenska generalagenturen har ägts av Stockholms Elinvest AB som vi nu har förvärvat för att få tillgång till agenturen. Vi tar över hela verksamheten: marknadsföring, försäljning och service.
Principen bakom Clage genomströmningsvärmare är lika enkel som elegant: Bara kallt vatten i ledningen – tills man vrider på varmvattenkranen. Då värms vattnet ögonblickligen av det effektiva värmeelementet, som omvandlar elenergi till vattenvärme med en nästan hundraprocentig verkningsgrad. Eftersom inga värmeförluster uppstår i ledningar eller vattenmagasin sparar man både ström och färskvatten (man behöver ju inte spola för att få fram varmt vatten) och betalar alltså bara för det varmvatten man förbrukar.
Clage genomströmningsvärmare har en stabil position på den europeiska marknaden och säljer till exempel 200 000 enheter per år i hemlandet Tyskland. I Sverige, där Clage har funnits i över femtio år, tror vi på en växande marknad, både av praktiska och miljöpolitiska skäl. Dels finns ett stort antal lokaler, som t ex sommarstugor, industriutrymmen, institutioner och pumpstationer, där en genomströmningsvärmare är det mest praktiska alternativet för att få tillgång till varmt vatten. Och dels lär själva samhällsutvecklingen med växande krav på en effektivare energihantering gynna ”ansvarstagande” produkter som Clages.
Clages sortiment omfattar flera olika modeller efter kundens behov och förutsättningar (för närmare info besök www.zeta.se).

Zander & Ingeströms miljöpolicy
Clages produkter skiljer sig naturligtvis på många sätt från Z&Is pumpar och elpannor, bland annat genom att de säljs till konsumentmarknaden, men det finns också en avgörande likhet. Genomströmningsvärmarna fyller ett grundläggande mänskligt behov (varmt vatten) samtidigt som de löser sin uppgift på ett energismart sätt som både gynnar ekonomi och miljö – och det är just den kombinerade egenskapen som gör att Clage passar så bra in i Z&Is varmvattenbaserade affärskoncept, där vi tar ett aktivt och vidsträckt ansvar för hur våra produkter och vår verksamhet påverkar miljön.

Två nya ordrar

stadwerke kielZ&I levererar 35 MW hetvattenpanna till Stadtwerke Kiel i ännu en power to heat applikation. Den nya panntypen tar väsentligt mindre golvutrymme i anspråk och hela installationen med rörinstallation mellan panna och värmeväxlare kräver ungefär halva golvytan jämfört med tidigare modeller. Vikten är reducerad med ungefär 30%. Anläggningen tas i drift efter sommaren 2014.

 

norske skogZ&I har fått uppdraget att leverera ångpanna till Norske Skogs pappersbruk i Bruck an der Mur, Österrike. Pannan kommer att användas för att nyttja överskottsel och utgöra reglermotstånd i elnätet. Ångflödet från den nya pannan ligger över 30 ton/h och designtrycket ligger på 22 bar (e). Pannan kopplas in på Norske skogs interna 20 kV:s elnät.

Sex tunga fullträffar för Zander & Ingeström

Att Zander & Ingeström är världens ledande leverantör av elektriska värme- och ångpannor är något vi bevisar dagligen i praktisk handling. Under 2014 har vi säkrat ett flertal order inom vitt spridda branscher. Läs mer om några av årets projekt nedan.

Vill du, så kan du tanka hem broschyren som beskriver tekniken bakom vår elektriska pannor.

Klicka bara på någon av länkarna nedan.

Svensk Broschyr    Engelsk Broschyr

 

octapharmaOctapharma, Stockholm

Av Octapharma i centrala Stockholm har vi fått uppdraget att leverera en elektrisk ångpanna med kapacitet 6 ton ånga per timme för uppvärmning samt sterilisering vid framställning av läkemedel. Kunden övertar anläggningen innan årskiftet.

 

dssmith paperDS Smith Paper, Holland

Av DS Smith Paper i Holland har vi fått uppdraget att leverera en elektrisk högspänningsångpanna på 20 MW/20 bar. Pannan är speciellt utvecklad för att kunden skall kunna maximera intäkterna då det råder temporära elöverskott. Uppdraget fick vi i konkurrens med panntillverkare från tre kontinenter. Anläggningen skall levereras under 2015.

 

akzonobelAkzo Nobel, Alby

Tack vare god tillgång på elkraft har vi av Akzo Nobel fått uppdraget att uppföra två ångcentraler á 6 ton ånga per timme på Albyfabriken. Det är klorat- respektive väteperoxidfabriken som kompletteras med våra pannor.

 

gomelenergoGomelenergo, Vitryssland

Av Gomelenergo i Vitryssland har vi fått förtroendet att leverera två elektriska pannor på vardera 40 MW för fjärrvärmeproduktion. Anläggningen skall levereras under hösten 2015.

 

lkabLKAB, Malmberget

Inom ramen av LKAB´s fortsatta expension har vi fått uppdraget att leverera en hetvattenpanna på 8 MW. Pannan ansluts till det lokala 20 kV nätet. Samarbetet med LKAB har pågått under många år och denan leverans är ett bevis på att förtroendet för oss består.

 

munksjöJönköping Energi

Av Jönköping Energi har vi fått uppdraget att leverera en ny ångcentral bestående av en elektrisk ångpanna på 17 MW/28 bar med en ångackumulator. Anläggningen kommer att säkra ångleveransen till Munksjö Papers anläggning. Den skall överlämnas under sommaren 2015.

Återförsäljare för HTT hetoljesystem i Sverige

HetoljesystemZander & Ingeström AB har skrivit samarbetsavtal med HTT Energy GmbH och är sedan september månad återförsäljare för HTT hetoljesystem i Sverige.

HTT har sedan 1967 levererat mer än 11 000 hetoljesystem världen över. HTT är en komplett leverantör som erbjuder hela kedjan från beräkningar av systemet, konstruktion till installation och driftsättning. Systemen används med fördel inom bageri-, grafisk-, plast- och pappersindustrin där temperaturer upp till 400°C erfordras.

HTT’s program med kundanpassade och nyckelfärdiga system passar oss på Z&I då vi har en gedigen erfarenhet av anläggningsbyggande samt värme- och ångsystem. För energiåtervinning av rökgaser i hetoljeprocesser har vi även ett antal färdiga lösningar.

Fördelar med hetolja:

Låg investeringskostnad eftersom systemtrycket är lågt

Kräver ingen särskild tillsyn

Låg underhållskostnad (ej korrosivt)

Har du ett intressant projekt eller funderingar kring ert eget hetoljesystem? Tveka inte att kontakta oss för mer information. Din kontakt på Zander & Ingeström är Gunnar Hellström. Nedan hittar du mail och telefonnummer till Gunnar.

Ladda även gärna ned vår hetoljebroschyr. Där hittar du information om vårt erbjudande samt beskrivning av vår nya leverantör HTT Energy GmbH.

Hetoljebroschyr

Gunnar Hellström

Gunnar Hellström

08-809005

Gunnar.hellstrom@zeta.se

Lutz fatpumpar nytt tillskott i pumpsortimentet

Lutz fatpumpar

Vi på Zander & Ingeström AB är stolta över att kunna presentera Lutz fatpumpar som vårt senaste tillskott inom affärsområdet Flödesteknik.

Vi är sedan den 10:e april Lutz distributör i Sverige. Lutz har, alltsedan starten 1954, utmärkt sig genom att producera kvalitetsprodukter för tömning av fat och behållare.

 

Lutz levererar helhetslösningar

Oavsett om ni önskar ett komplett pumpset eller en kundanpassad lösning kan vi erbjuda ett passande alternativ för de flesta applikationer för tömning av fat eller behållare. Ett brett utbud av matchande tillbehör garanterar effektiv, noggrann och säker drift inom alla områden.

Säkerhet

Lutz explosionssäkra modeller ger optimalt skydd vid hantering av lättantändliga vätskor och i explosionsfarliga miljöer. Fatpumparna är gjorda i syrafast stål och de är därmed certifierade för användning i zon 0. De följer alla internationella normer och bestämmelser, samt direktiven för Atex 100a.

Noggrannhet

Idag är det precisionen som räknas, likväl i laboratoriemiljö som i produktionsanläggningar, och då särskilt vid hantering av vätskor. Exakt mätning av pumpad volym säkrar inte bara kvaliteten utan medför också en ekonomisk resurshantering.

Till sista droppen

Tiden med onödigt spill är över – pumpar för total tömning av fat sparar pengar och är miljömässigt acceptabla. De passar för aggressiva, brandfarliga och lättantändliga vätskor och ger en kvarvarande volym på mindre än 0,1 liter.

Blandning och pumpning

Emulsioner, dispergeringar och suspensioner bildar ofta utfällningar. I dessa fall är blandningspumpar den perfekta lösningen. Innan dessa vätskor förflyttas ser pumpen med blandningsfunktion till att vätskan är blandad och homogeniserad.

Se vårt sortiment av fatpumpar i pumpkatalogen.

Zander & Ingeström AB – försäljningskanal för Alfa Laval i Sverige

Alfa Lavals säljkanal i Sverige heter Zander & Ingeström. Vi är Alfa Lavals auktoriserade återförsäljare för ett urval av sanitära pumpar för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Vi utför service och levererar reservdelar till Alfa Lavals pumpar.
Samtidigt är vi också auktoriserade återförsäljare av SSP lobrotorpumpar och reservdelar till dessa pumpar.

Läs mer om Alfa Laval centrifugalpumpar
Läs mer om SSP lobrotorpumpar

Zander & Ingeström exklusiv distributör av Greenpumps Srl för Sverige

Greenpumps GPTA

Zander & Ingeström AB har tecknat avtal med Greenpumps Srl som exklusiv distributör för Sverige. Det utökade produktsortimentet av magnetdrivna lamell-, turbin- och cetrifugalpumpar, ger oss en fantastisk möjlighet att kunna erbjuda läckagefria pumpar för små flöden i kombination med medelhöga tryck.

Med pumpar från Greenpumps förbättras våra kunders processer och på så sätt ökar både driftsäkerhet och lönsamhet i deras anläggningar. Förutom ett mycket intressant standardsortiment, kan även Greenpumps erbjuda en rad olika, unika speciallösningar där andra tillverkare står sig slätt.

Det nya samarbetet med Greenpumps innebär att Z&I ansvarar för dimensionering och problemlösning, försäljning samt leverans av pumpar, reservdelar och service. Greenpumps är specialiserade på pumpar inom vattenbehandling, farmaci, kemi, petrokemi samt raffinaderiapplikationer.

Ledstjärnan är att alltid leverera den mest pålitliga, magnetpumpen med den senaste teknologin och att arbeta för en framtid utan utsläpp av emissioner för att bevara miljö.

Se vårt sortiment av Greenpumps

Snabbt och enkelt byte av statorgummit i din Nemopump

Med IFD 2 från Netzsch byter du snabbt och enkelt gummit i din Nemopump. Du öppnar statorhuset på plats, vilket sparar både tid och pengar. IFD är kompatibelt med alla Nemopumpar.

I videon nedan ser du hur snabbt och enkelt du öppnar statorhöljet och sen byter gummidelen.

  • Lägre reservdelskostnad
  • Lägre startmoment
  • Längre livslängd
  • Enklare service
  • Högre verkningsgrad
  • Högre tryck
  • Högre temperatur
  • Fler applikationer
  • Mindre växellåda
  • Mindre miljöpåverkan.

Snabbare byte av statorgummit

Ny pump: Caster magnetdrivna turbin- och vingpumpar

Zander & Ingeström AB marknadsför Caster magnetdrivna turbin- och vingpumpar. Produktsortiment omfattar magnetdrivna turbin- och vingpumpar i syrafast material, alloy 20, hastelloy samt polypropylen ochPVDF.

Utmärkande drag för Caster är att de klarar relativt höga tryck i kombination med låga flöden. Det stora materialvalet gör att vi kan hantera de flesta kemikalier och vätskor – även de med gasinnehåll upp till 20%.

Vi hjälper dig med ersättningspumpar och reservdelar, såväl som nya applikationer. Kontakta vår kundsupport eller någon av våra duktiga säljare så får du hjälp. Du kan även göra din intresseanmälan direkt i vår pumpkatalog