Hetoljesystem

Zander & Ingeström AB har skrivit samarbetsavtal med HTT Energy GmbH och är sedan september månad återförsäljare för HTT hetoljesystem i Sverige.

HTT har sedan 1967 levererat mer än 11 000 hetoljesystem världen över. HTT är en komplett leverantör som erbjuder hela kedjan från beräkningar av systemet, konstruktion till installation och driftsättning. Systemen används med fördel inom bageri-, grafisk-, plast- och pappersindustrin där temperaturer upp till 400°C erfordras.

HTT’s program med kundanpassade och nyckelfärdiga system passar oss på Z&I då vi har en gedigen erfarenhet av anläggningsbyggande samt värme- och ångsystem. För energiåtervinning av rökgaser i hetoljeprocesser har vi även ett antal färdiga lösningar.

Fördelar med hetolja:

Låg investeringskostnad eftersom systemtrycket är lågt

Kräver ingen särskild tillsyn

Låg underhållskostnad (ej korrosivt)

Har du ett intressant projekt eller funderingar kring ert eget hetoljesystem? Tveka inte att kontakta oss för mer information.

Ladda även gärna ned vår hetoljebroschyr. Där hittar du information om vårt erbjudande samt beskrivning av vår nya leverantör HTT Energy GmbH.

Hetoljebroschyr