Sex tunga fullträffar för Zander & Ingeström

Att Zander & Ingeström är världens ledande leverantör av elektriska värme- och ångpannor är något vi bevisar dagligen i praktisk handling. Under 2014 har vi säkrat ett flertal order inom vitt spridda branscher. Läs mer om några av årets projekt nedan.

Vill du, så kan du tanka hem broschyren som beskriver tekniken bakom vår elektriska pannor.

Klicka bara på någon av länkarna nedan.

Svensk Broschyr    Engelsk Broschyr

 

octapharmaOctapharma, Stockholm

Av Octapharma i centrala Stockholm har vi fått uppdraget att leverera en elektrisk ångpanna med kapacitet 6 ton ånga per timme för uppvärmning samt sterilisering vid framställning av läkemedel. Kunden övertar anläggningen innan årskiftet.

 

dssmith paperDS Smith Paper, Holland

Av DS Smith Paper i Holland har vi fått uppdraget att leverera en elektrisk högspänningsångpanna på 20 MW/20 bar. Pannan är speciellt utvecklad för att kunden skall kunna maximera intäkterna då det råder temporära elöverskott. Uppdraget fick vi i konkurrens med panntillverkare från tre kontinenter. Anläggningen skall levereras under 2015.

 

akzonobelAkzo Nobel, Alby

Tack vare god tillgång på elkraft har vi av Akzo Nobel fått uppdraget att uppföra två ångcentraler á 6 ton ånga per timme på Albyfabriken. Det är klorat- respektive väteperoxidfabriken som kompletteras med våra pannor.

 

gomelenergoGomelenergo, Vitryssland

Av Gomelenergo i Vitryssland har vi fått förtroendet att leverera två elektriska pannor på vardera 40 MW för fjärrvärmeproduktion. Anläggningen skall levereras under hösten 2015.

 

lkabLKAB, Malmberget

Inom ramen av LKAB´s fortsatta expension har vi fått uppdraget att leverera en hetvattenpanna på 8 MW. Pannan ansluts till det lokala 20 kV nätet. Samarbetet med LKAB har pågått under många år och denan leverans är ett bevis på att förtroendet för oss består.

 

munksjöJönköping Energi

Av Jönköping Energi har vi fått uppdraget att leverera en ny ångcentral bestående av en elektrisk ångpanna på 17 MW/28 bar med en ångackumulator. Anläggningen kommer att säkra ångleveransen till Munksjö Papers anläggning. Den skall överlämnas under sommaren 2015.