Historia

Zeta - En framgångsrik historia

Zeta - En framgångsrik historia

Visst kan det verka våghalsigt att en ung civilingenjör slutar sin anställning vid det ledande industriföretaget i landet för att starta egen verksamhet.

Men Bengt Ingeström hade en vision. Han insåg att ny teknik kunde göra Sverige till ett modernt industriland och att nya idéer skulle leda till förändringar. Han såg de många möjligheterna i det då mest spännande tekniska genombrottet: ångturbindriften, utvecklad av Gustaf de Laval. Därför bildade han och kollegan Oskar Zander ingenjörsfirman Zander & Ingeström. Året var 1898 och en framgångsrik historia tog sin början. Företaget marknadsförde ångturbiner och centrifugalpumpar och bedrev en aktiv produktutveckling. Man engagerade sig i nya uppfinningar och vidgade verksamheten till nya områden.Bengt Ingeström blev en central gestalt i Sveriges teknikhistoria, hans företag en inspirerande kunskapskälla med massor av nya idéer, alltid i nära samspel med marknaden – så är det än idag.