Zander & Ingeström genom tre sekler

Bengt Ingeström

Bengt Ingeström

1800-talets sista decennium i Sverige präglades av en kraftig industriell expansion med en livlig teknisk utveckling. Många av de dåtida teknikerna ägnade sig åt energifrågor. Bland de viktigaste nyheterna räknades Gustav de Lavals ångturbiner och Jonas Wenströms elektiska trefassystem. 

Bengt Ingeström och Oscar Zander hade efter avslutad högskoleutbildning, liksom Gustaf Dahlén och många andra unga civilingenjörer tagit anställning hos AB de Lavals Ångturbin i Saltsjö Järla.

År 1898 tog Oscar Zander och Bengt Ingeström steget och bildade en ingensjörsfirma och tog uppdraget som huvudagenter att marknadsföra Ångturbinföretagets produkter.

Energifrågor dominerade

Redan vid starten var energifrågor ett dominerande inslag av verksamheten. Leveranser av ångturbindrivna elgeneratorer och kompletta belysningsanläggningar för fartyg blev en uppgift för firman. En annan var försäljning av centrifugalpumpar och kompressorer och andra produkter ur Ångturbinföretagets sortiment.

Kunnande och kundengagemang banade vägen

På den tiden var det ovanligt att ett ingenjörsföretag ägnade sig åt försäljning men idén visade sig vara framgångsrik. Zander& Ingeström byggde snabbt upp ett förtroende hos på sina marknader då företaget använde sitt kunnande för köparnas bästa.

Bengt Ingeström stödde fler uppfinningar

Efter några år lämnade Zander förtaget. Bengt kom som ensam ägare att leda företaget framåt nästan fram till hans bortgång 1953, vid 80 års ålder. Bengt Ingeström har av samtida beskrivits som en god tekniker med en ovanlig klarsyn och som genast kunde se vad en uppfinning var värd. Han blev ofta anlitad av uppfinnare och förlagsmän för råd och hjälp med utvärderingar av uppfinningar. Hans medverkan kom att spela stor roll för utvecklingen på många områden, även där förtaget inte varit verksamt tidigare.

Exempel på medverkan:

  • Cirka 1910 medverkade Bengt till att exploatera den elektriska ackumulatorn NIFE. Dess låga vikt och okänslighet för stötar gjorde det möjligt att använda ackumulatorn för nya områden till exempel på fordon och brandbilar. Johannes Ruths ångackumulator, som var en revolution för ångtekniken den första leveransen gick till Hallsta pappersbruk 1917. Ruths ackumulatorn blev snabbt en världsartikel som används än idag.
  • Medverkade till att ta fram den välkända och första praktiska fungerande Platen-Muntersska kylapparaten. Projektet överläts 1925 på Wenner-Gren koncernen (Electrolux)
  • IMO-skruven en uppfinning av Carl Montelius. Utifrån denna utvecklades treskruvspumpen för olja och även en vätskemätare. Med tiden blev IMO-pumpen den ledande inom skruvpumpar i världen.

Årtal

1898: Ingenjörsfirman Zander & Ingeström grundades. Kontor i Centralpalatset vid Tegelbacken i Stockholm. Tre anställda. Firman blir huvudagenter för för AB de Lavals Ångturbin.

1906 Leveranser av pumpverk för avloppsarbeten i Malmö och Göteborg.

1910: Zander & Ingeström tar hand om marknadsintroduktionen av Svenska Ackumulator AB Jugners elektriska ackumulator NIFE.

1914: Avtal med Telefon AB LM Ericsson om tillverkning av elektricitetsmätare. Där Zander& Ingeström ansvarar för försäljningen. Samma år ombildas Zander & Ingeström till aktiebolag. J.V Blomqvist uppfinner pannan för 100 atm och högre tryck.

1916: Zander & Ingeström bildar företag i Oslo, Norge Maskin-A/S Zeta

1916: AB bildas för Exploatering av den J. Ruths ångackumulatorn

1921: Inleds ett samarbete på det elektriska apparatområdet med Fr. Sauter AG i Basel.

1922: Det första leveransavtalet med Alfa Laval tecknas.

1924: Carl Montelius lämnas in försata patensansökan på IMO skruven.

1924: Bengt Ingeström blir engagerad i utvcklingsavtalet för Platen-Munders kylmaskin, Motala för tillverkning av kylskåp.

1931: AB Imo Industri för tillverkning av oljepumpar och vattenmätare baserade på Imo Skruven.

1950: Zander & Ingeström förvärvar Jönköpings Mekaniska Werkstads AB (JMW)

1957: Zander Ingeströms aktier introduceras på Stockholms fondbörs

1962: De laval Ljungströms Pump Ab inköps av JMW, vars tillverknings samtidigt koncentreras till centrifugalpumpar och turbiner.

1963: OY Zeta AB grundas i Helsingfors.

1969: Zander & Ingeström blir helägt dotterföretag i Alfa Laval AB

1971:  Zander & Ingeström förvärvar Jan M. Lyngby A/S, Köpenhamn vars namn senare ändras till Alfa_Laval Zeta AS.

1977: AB Tomal förvärvas för futökning av försäljningsprogrammetr för torrdoseringsutrustningar.

1980: Zander & Ingeström flyttar in i ny kontorsbyggnad i Alvik.

1982: JMW säljs till Scanpump och Zander & INgeström är för fem år framåt utestängt från verksamhet med centrifugalpumpar.

1983: Celleco-bolagen, (Celleco AB, Celleco Inc, Celleco LTD, Lingbo Verkstäder och AB Stålsvets) överförs till Zander & Ingeström-gruppen.

1985: Stålsvets AB säljs

1986: IMO AB Säljs säljs till Transamerika de Laval. Zander & Ingeström slute avtal om ensamförsäljningsrätt i de  nordiska länderna.

1986: Zander & Ingeström Servicce AB grundas, med målsättningen att blil fältorganisation  för service på moderbolagets produkter.

1987: Zander & Ingeströms aktier i Zeta-bolagen övertas av Alfa Lavals Holdingbolag som bildas i de nordiska länderna.

1988: AB Albia och Labora AB förvärvas Albia som leverantör av massarening kompletterarCellecos virvelrenarprogram. Labora är ett handelsföretag inom laboratoriebranseh, som bedöms intressant för Zander Ingeström .

1988: Zander & Ingeström  VA-Teknik, Borås säljs.

1988: Stor organisationsförändring för att öka kundorienteringen. Affärs och branschorientering införs istället för produktionsavdelningar.

1989: Beslut fattars om att  försäljning av Alfa-Laval-produkter ska överföras till nybildat företag Alfa:laval Industri, från 1990.

2013: Zander & INgeström levererar fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning.