Centrifugalpumpar

En centrifugalpump omvandlar rörelseenergi till tryckenergi. Enkelt uttryckt sätter pumphjulet fart på vätskan. I pumphuset sänks hastigheten och rörelseenergin omvandlas till tryck.

Visar 1–10 av 33 resultat