Nemo Excenterskruvpump NM…SH/BH

Produktblad (PDF)

Nemo_nm_sh_bh

Nemo excenterskruvpumpar typ NM..SH resp. NM..BH är hygienutförda och 3A-förträngningspumpar avsedda för hantering av de flesta vätskor, med eller utan partiklar, inom främst livsmedels-, mejeri-och läkemedels-industrin och där höga krav ställs på renhet under pumpprocessen. Pumparna används med fördel överallt där höga allmänhygienska krav ställs vid processkörning.

Utförande

Pumpen tillverkas i två utföranden, serie NM..SH med lagerbock och serie NM..BH kortkopplad direkt till elmotorn (se omstående sida). Konstruktionen är i övrigt lika för båda typerna. På begäran kan pumparna även levereras med CIP-anslutningar.

Kopplingsstång och drivknutar

Kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande. För att erhålla hög renhet i pumpen har drivknutarna gjorts som öppna bultlänkskopplingar utan tätningar (se vidstående bilder).

Kopplingsstången och övriga vätskeberörda ytor är polerade till Ra =< 0.8µ enligt DIN 11480, vilket även uppfyller 3Astandard. De rena ytorna förhindrar att bakterier och andra föroreningar får fäste vid CIP-rengöring.

Stator-/rotorgeometri

Pumparna kan fås med tre olika stator-/rotorgeometrier; standard (S)-, multi (D)-förlängd (L) geometri, eller L och D kombinerade, s k (P) geometri.

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 50 % högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100 % högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

P-geometrin ger 200% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och används i övrigt som L.

Axeltätning

Enkel mekanisk tätning enl. DIN 24960 levereras som standard, men dubbel mekanisk tätning i tandemutförande kan erhållas. Vätskeberörda metalldelar kan alternativt fås elektropolerade och elastomerer i livsmedelsgodkänd EP.

Stator och rotor

Statorn tillverkas i ett syntetiskt livsmedelsgodkänt material invulkad i ett stålrör, vilket alternativt kan fås i rostfritt utförande motsvarande SS 2333. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

Rotorn utformas som en skruv och tillverkas i finpolerat syrafast stål motsvarande SS 2343.

Dragstänger

För att pumpen inte skall deformeras vid höga temperaturer, har dragstängerna gjorts korta och förbinder endast stator-/ rotorpaketet med tryckanslutningen och pumphuset i statoränden.

Anslutningar

Anslutningarna kan fås i olika livsmedelsstandarder, t.ex med mejerigänga enl. DIN 11851, Tri-Clamp enl.ISO 2852, SMS, eller andra standarder som DIN 32676, DIN 11864 etc.

Anslutningarna kan fås placerade i ett flertal olika riktningar. Tryckanslutningen kan alternativt fås i koniskt utförande.

Rotationsriktning

Pumparna kan köras i båda rotationsriktningarna i alla skeden av processen med högsta utlagda tryck.


Vill du bli kontaktad angående denna produkt (Nemo Excenterskruvpump NM…SH/BH) eller endast bli kontaktad av en pumpspecialist?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 48 timmar.


Företag *

Ditt namn *

Din epost *

Ditt telefonnummer *

Eventuellt meddelandeObs! Detta är endast en intresseamälan, du förbinder dig inte till något köp.