NEMO® BH hygienpump med värmemantel

Pumpen är lämplig för choklad och de flesta hygieniska driftsfall inom livsmedels- läkemedels- kosmetisk och bioteknisk industri. Särskilt lämpad för pumpning av viskösa medier som måste värmas eller kylas.

 

Beskrivning

DEN ÄR LÄMPLIG DÄRFÖR ATT:

  • den speciellt utformade mekaniska tätningen håller högsta hygieniska standard pumphus och stator är mantlade för kylning eller värmning
  • produkten pumpas skonsamt med jämnt flöde
  • pumpen är mycket driftsäker och bygger på en väl beprövad teknik

Denna pump har öppna, hygieniska bultlänkskopplingar, öppna pumphuspackningar, mixervingar på kopplingsstången och en värme-/kylmantel som täcker hela stator- samt pumphusarean. Alla ytor är finpolerade för att förhindra beläggning och för att underlätta rengöring.

FÖRDEL:

Pumpen kan enkelt tas isär med hjälp av en snabbkoppling.

PUMPUTFÖRANDE

Pumpen kan erhållas med olika rotor-/statorgeometrier med flöden upp till 15 m3/h.

Mer information

Användningsområden

Kalkslurry, Slam, Avvattnat slam, Oljor, Mejeriprodukter, Juice, Ketchup, Yougurt, Choklad, Fruktpure, Polymerer, Stärkelse, Bestrykningssmet

Användningsområden forts.

Kolpasta, Kalkslam, Färg, Fisk, Latex, Matavfall, Sprängemissioner, Bentonit, Urea, Provtagningspump, Pumpstationer, Kommunal och industriell rening

Produktblad(PDF)

Nemo_BH_Chokladpump.pdf