NEMO excenterskruvpump NM… SA/BA

Nemo excenterskruvpumpar typ NM..SA resp. NM..BA är aseptikutförda och 3A-godkända samt EHEDG-godkända förträngningspumpar avsedda för hantering av de flesta vätskor, med eller utan partiklar, inom främst livsmedels-, mejeri-och läkemedelsindustrin och överallt där de högsta krav ställs på renhet under pumpprocessen. Pumparna används med fördel i slutskedet i olika höghygieniska processer, där aseptikkrav oftast råder.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

Pumpen tillverkas i två utföranden, serie NM..SA med lagerbock och serie NM..BA kortkopplad direkt till elmotorn (se omstående sida). Konstruktionen är i övrigt lika för båda typerna. Pumparna är försedda med CIP-anslutningar på vardera sidan om rotor-/statorpaketet. Steriliseringsvätska kan pumpas runt och analyseras för kontroll av eventuella föroreningar.

KOPPLINGSSTÅNG

Kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande. För att erhålla högsta möjliga renhet i pumpen är kopplingsstången av torsionstyp, utan drivknutar. Kopplingsstången och övriga vätskeberörda ytor är polerade till Ra =< 0.8µ enligt DIN 11480, vilket även uppfyller 3A-standard. De rena ytorna förhindrar att bakterier och andra föroreningar får fäste vid CIP-rengöring och sterilisering.

STATOR-/ROTORGEOMETRI

Pumparna kan fås med fyra olika stator-/rotorgeometrier; standard (S), multi (D), förlängd (L) geometri, eller L och D kombinerade, s k (P) geometri. .

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 45% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

P-geometrin ger 200% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och används i övrigt som L

AXELTÄTNING

Denna utföres som dubbel mekanisk tätning i tandemutförande. Vätskeberörda elastomerer i tätning och pumpen i övrigt är öppna mot pumpmediet och åtkomliga för CIP-rengöring (se bild t.h.).

STATOR OCH ROTOR

Statorn tillverkas i ett syntetiskt livsmedelsgodkänt material, invulkad i ett stålrör, vilket alternativt lan fås i rostfritt utförande motsvarande SS 2333. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

Rotorn utformas som en skruv och tillverkas i finpolerat syrafast stål motsvarande SS 2343.

DRAGSTÄNGER

För att pumpen inte skall deformeras vid sterilisering vid höga temperaturer, har dragstängerna gjorts korta och förbinder endast stator-/rotorpaketet med tryckanslutningen och pumphuset i statoränden.

ANSLUTNINGAR

Anslutningarna kan fås i olika livsmedelsstandarder, t.ex mejerigänga enl. DIN 11851, Tri-Clamp enligt ISO2852, SMS, eller andra standarder som DIN 32676, DIN 11864 etc.

Anslutningarna kan fås placerade i ett flertal olika riktningar. Tryckanslutningen kan alternativt fås i koniskt utförande.

CIP-STERILISERING

CIP-sterilisering kan göras vid temperaturer upp till 140 °C under max 30 min. Temperaturändringar påverkar inte elastomerer i pumpen som bibehåller sin normala tätande funktion.

ROTATIONSRIKTNING

Pumparna kan köras i båda rotationsriktningarna i alla skeden av processen med högsta utlagda tryck. Vid höga temperaturer, som vid sterilisering, måste dock rotationen begränsas till max 1 varv/min.

Mer information

Användningsområden

Kalkslurry, Slam, Avvattnat slam, Oljor, Mejeriprodukter, Juice, Ketchup, Yougurt, Choklad, Fruktpure, Polymerer, Stärkelse, Bestrykningssmet

Användningsområden forts.

Kolpasta, Kalkslam, Färg, Fisk, Latex, Matavfall, Sprängemissioner, Bentonit, Urea, Provtagningspump, Pumpstationer, Kommunal och industriell rening

Produktblad(PDF)

Nemo_nm_sa_ba.pdf