Nemo Excenterskruvpump NM… SA/BA

Produktblad (PDF)

Nemo_nm_sa_ba

Nemo excenterskruvpumpar typ NM..SA resp. NM..BA är aseptikutförda och 3A-godkända samt EHEDG-godkända förträngningspumpar avsedda för hantering av de flesta vätskor, med eller utan partiklar, inom främst livsmedels-, mejeri-och läkemedelsindustrin och överallt där de högsta krav ställs på renhet under pumpprocessen. Pumparna används med fördel i slutskedet i olika höghygieniska processer, där aseptikkrav oftast råder.

Utförande

Pumpen tillverkas i två utföranden, serie NM..SA med lagerbock och serie NM..BA kortkopplad direkt till elmotorn (se omstående sida). Konstruktionen är i övrigt lika för båda typerna. Pumparna är försedda med CIP-anslutningar på vardera sidan om rotor-/statorpaketet. Steriliseringsvätska kan pumpas runt och analyseras för kontroll av eventuella föroreningar.

Kopplingsstång

Kopplingsstångens uppgift är att överföra drivaxelns centriskt roterande rörelse till rotorns oscillerande. För att erhålla högsta möjliga renhet i pumpen är kopplingsstången av torsionstyp, utan drivknutar. Kopplingsstången och övriga vätskeberörda ytor är polerade till Ra =< 0.8µ enligt DIN 11480, vilket även uppfyller 3A-standard. De rena ytorna förhindrar att bakterier och andra föroreningar får fäste vid CIP-rengöring och sterilisering.

Stator-/rotorgeometri

Pumparna kan fås med fyra olika stator-/rotorgeometrier; standard (S), multi (D), förlängd (L) geometri, eller L och D kombinerade, s k (P) geometri. .

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 45% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

P-geometrin ger 200% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och används i övrigt som L

Axeltätning

Denna utföres som dubbel mekanisk tätning i tandemutförande. Vätskeberörda elastomerer i tätning och pumpen i övrigt är öppna mot pumpmediet och åtkomliga för CIP-rengöring (se bild t.h.).

Stator och rotor

Statorn tillverkas i ett syntetiskt livsmedelsgodkänt material, invulkad i ett stålrör, vilket alternativt lan fås i rostfritt utförande motsvarande SS 2333. Statorn är koniskt skuren vid inloppet för att förhindra igensättning.

Rotorn utformas som en skruv och tillverkas i finpolerat syrafast stål motsvarande SS 2343.

Dragstänger

För att pumpen inte skall deformeras vid sterilisering vid höga temperaturer, har dragstängerna gjorts korta och förbinder endast stator-/rotorpaketet med tryckanslutningen och pumphuset i statoränden.

Anslutningar

Anslutningarna kan fås i olika livsmedelsstandarder, t.ex mejerigänga enl. DIN 11851, Tri-Clamp enligt ISO2852, SMS, eller andra standarder som DIN 32676, DIN 11864 etc.

Anslutningarna kan fås placerade i ett flertal olika riktningar. Tryckanslutningen kan alternativt fås i koniskt utförande.

CIP-sterilisering

CIP-sterilisering kan göras vid temperaturer upp till 140 °C under max 30 min. Temperaturändringar påverkar inte elastomerer i pumpen som bibehåller sin normala tätande funktion.

Rotationsriktning

Pumparna kan köras i båda rotationsriktningarna i alla skeden av processen med högsta utlagda tryck. Vid höga temperaturer, som vid sterilisering, måste dock rotationen begränsas till max 1 varv/min.


Vill du bli kontaktad angående denna produkt (Nemo Excenterskruvpump NM… SA/BA) eller endast bli kontaktad av en pumpspecialist?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom 48 timmar.


Företag *

Ditt namn *

Din epost *

Ditt telefonnummer *

Eventuellt meddelandeObs! Detta är endast en intresseamälan, du förbinder dig inte till något köp.