NEMO fat-och nedsänkbara pumpar, BT och NMFB

NEMO fat-och nedsänkbara pumpar typ BT ochNMFB är excenterskruvpumpar avsedda att tömma fat, containrar, tankar, klarvätskebehållare, vätskefyllda gropar, etc. De är också lämpliga att använda i trånga utrymmen och vid driftsfall där kavitationsrisk föreligger p.g.a. låga tillgängliga NPSH-värden. De är också lämpliga att användas då miljöfarliga partiklar samlats i en behållare och tömmning genom ett bottenavlopp ej bör ske. NMFP-pumpen är särskilt utformad för att kunna sänkas ned i fat med 2” standardöppning.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

BT och NMFB- pumparna är försedda med bultlänkskoppling som kraftöverförande element

BT-pumpen kan monteras på ett flertal sätt då monteringsflänsar finns i olika utföranden

STATOR-/ROTORGEOMETRI

BT-pumparna kan fås i tre olika stator-/ rotorgeometrier Standard (S), multi (D),eller förlängd (L) geometri.

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 50% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

AXELTÄTNING

Denna utföres normalt som mekanisk plantätning, men även packbox kan erhållas

STATOR

Statorn tillverkas i ett syntetiskt material och vulkas in i ett stålrör. Beroende på den pumpade vätskan kan statorn erbjudas i olika elastiska material.

ROTOR

Rotorn utformas som en skruv och kan erhållas i olika material, beroende på pumpad vätska. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta.

Mer information

Användningsområden

Användningsområden forts.

Produktblad(PDF)

Nemo_bt_nmfb.pdf