NEMO fat-och nedsänkbara pumpar, BT och NMFB

NEMO fat-och nedsänkbara pumpar typ BT ochNMFB är excenterskruvpumpar avsedda att tömma fat, containrar, tankar, klarvätskebehållare, vätskefyllda gropar, etc. De är också lämpliga att använda i trånga utrymmen och vid driftsfall där kavitationsrisk föreligger p.g.a. låga tillgängliga NPSH-värden. De är också lämpliga att användas då miljöfarliga partiklar samlats i en behållare och tömmning genom ett bottenavlopp ej bör ske. NMFP-pumpen är särskilt utformad för att kunna sänkas ned i fat med 2” standardöppning.

 

Beskrivning

UTFÖRANDE

BT och NMFB- pumparna är försedda med bultlänkskoppling som kraftöverförande element

BT-pumpen kan monteras på ett flertal sätt då monteringsflänsar finns i olika utföranden

STATOR-/ROTORGEOMETRI

BT-pumparna kan fås i tre olika stator-/ rotorgeometrier Standard (S), multi (D),eller förlängd (L) geometri.

Avgörande för valet av geometri är bl.a. flödes-/tryckförhållande, partikelstorlek, slitage och inbyggnadsmått. Dessa faktorer måste vägas mot varandra vid val av korrekt geometri, men generellt gäller följande:

S-geometrin är lämplig då vätskor skall pumpas vid förhållandevis höga tryck, eller då pumpmediet är slitande, eller bemängt med stora partiklar.

D-geometrin ger 50% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och möjliggör kortare inbyggnad vid pumpning av vätskor upp till medelhöga tryck.

L-geometrin ger 100% högre flöde/varv, jämfört med S- geometrin och är lämplig vid pumpning av måttligt slitande medier vid låga tryck.

AXELTÄTNING

Denna utföres normalt som mekanisk plantätning, men även packbox kan erhållas

STATOR

Statorn tillverkas i ett syntetiskt material och vulkas in i ett stålrör. Beroende på den pumpade vätskan kan statorn erbjudas i olika elastiska material.

ROTOR

Rotorn utformas som en skruv och kan erhållas i olika material, beroende på pumpad vätska. Vid starkt slitande vätskor kan rotorn beläggas med olika material för att erhålla en mycket slitstark yta.

Mer information

Användningsområden

Kalkslurry, Slam, Avvattnat slam, Oljor, Mejeriprodukter, Juice, Ketchup, Yougurt, Choklad, Fruktpure, Polymerer, Stärkelse, Bestrykningssmet

Användningsområden forts.

Kolpasta, Kalkslam, Färg, Fisk, Latex, Matavfall, Sprängemissioner, Bentonit, Urea, Provtagningspump, Pumpstationer, Kommunal och industriell rening

Produktblad(PDF)

Nemo_bt_nmfb.pdf