NEMO fiskpumpar

Vi erbjuder marknadens mest kompetenta pumpar för fiskindustrin, vare sig du skall pumpa hela fiskar, rens eller blod. Läs beskrivning i databladet nedan för utförlig information.

 

Mer information

Användningsområden

Kalkslurry, Slam, Avvattnat slam, Oljor, Mejeriprodukter, Juice, Ketchup, Yougurt, Choklad, Fruktpure, Polymerer, Stärkelse, Bestrykningssmet

Användningsområden forts.

Kolpasta, Kalkslam, Färg, Fisk, Latex, Matavfall, Sprängemissioner, Bentonit, Urea, Provtagningspump, Pumpstationer, Kommunal och industriell rening

Produktblad(PDF)

Nemo fiskpumpar.pdf