Nemo Torrkörningsskydd

De flesta pumptyper löper risk att skadas om de körs torra, även kortare stunder, så också excenterskruvpumpar. Om risk för torrkörning finns, så bör ett skyddssystem installeras. Z&I kan erbjuda tre olika skyddssystem beroende på behov och driftsfall. Observera vid beställning att apparatskåp normalt inte ingår i leveransen.

 

Beskrivning

SYSTEM STP 2

  • Skyddar pumpen mot torrkörning vid konstant produkttemperatur.
  • Stänger av pumpen om produkttemperaturen blir för hög.

SYSTEM STP D (PATENTNR. 19649766)

  • Skyddar pumpen mot torrkörning vid olika produkt- temperaturer.

SYSTEM TTP (PATENTSÖKT)

  • Skyddar pumpen mot torrkörning vid olika produkttemperaturer.
  • Varnar och stänger av pumpen om produkttemperaturen blir för hög.
  • Varnar och stänger av pumpen vid för högt tryck.
  • Varnar vid slitage på rotor och stator.
  • Visar driftstid.

Mer information

Användningsområden

Kalkslurry, Slam, Avvattnat slam, Oljor, Mejeriprodukter, Juice, Ketchup, Yougurt, Choklad, Fruktpure, Polymerer, Stärkelse, Bestrykningssmet

Användningsområden forts.

Kolpasta, Kalkslam, Färg, Fisk, Latex, Matavfall, Sprängemissioner, Bentonit, Urea, Provtagningspump, Pumpstationer, Kommunal och industriell rening

Produktblad(PDF)

Nemo_stp2_stp-d_ttp.pdf