Centrifugalpumpar

En centrifugalpump omvandlar rörelseenergi till tryckenergi. Enkelt uttryckt sätter pumphjulet fart på vätskan. I pumphuset sänks hastigheten och rörelseenergin omvandlas till tryck.


Centrifugalpump AMF

Centrifugalpump AMF

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Modell AMF är en enkelsidigt lagrad centrifugalpump avsedd för stora flöden vid måttliga uppfordringshöjder. …Läs mer »

Centrifugalpump KPS

Centrifugalpump modell KPS, är använbar inom många områden där rena, eller lätt viskösa vätskor skall …Läs mer »

Centrifugalpump TC

Modell TC, är en kortkopplad allmänbrukspump med ett mycket brett användningsområde. Detta är möjligt på …Läs mer »

Centrifugalpump TD

Centrifugalpump modell TD är en enstegs centrifugalpump med axiellt inlopp och vertikalt utlopp och kan …Läs mer »

Högtryckspumpar MSS

Användningsområde: Vattenförsörjningsanläggningar, tvätt-och spolanläggningar, matarvatten till pannor, transport, cirkulation och trychhöjning av varmt och kallt …Läs mer »

Högtryckspumpar MXH

Pex multistage pumps are specifically designed for operation in buildings, with virtually no noise or …Läs mer »

Sunflo P-1500

P-1500 används inom industrisektorer, där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis …Läs mer »

Sunflo P-2000

P-2000 används inom industrisektorer, där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis …Läs mer »

Sunflo P-3000

P-3000 används inom industrisektorer, där behov finns av höga tryck vid relativt måttliga vätskeflöden, exempelvis …Läs mer »

Alfa Laval hygienpumpar

Alfa Laval är världsledande leverantör av pumpar för flera olika hygieniska processer inom livsmedels-, mejeri-, …Läs mer »

Alfa Laval hygienpump Solid C

Pumpning av vätskor för cirkulationsrengöring (CIP, Cleaning In Place), lösningar, processvatten, vatten för värmning/kylning, vatten …Läs mer »

Alfa Laval LKHI

Den invändigt monterade axeltätningen gör att pumpen klarar inloppstryck på upp till 16 bar. Speciellt …Läs mer »

Alfa Laval LKHex

LKHex –för applikationer i explosiv miljö. Finns i nio storlekar och möter ATEX direktiv 94/9/EC …Läs mer »

Alfa Laval LKH Evap

LKH Evap är speciellt konstruerad för användning för indunstning inom mejeri-, stärkelse-, farma-, kemi-, alkohol- …Läs mer »

Alfa Laval MR

Självsugande vätskeringpump för vätskor innehållande luft och/eller gas. För flöden upp till 80 m3/h och …Läs mer »

Alfa Laval FM-OS

Denna pump är avsedd för mindre krävande uppdrag. Pumpen klarar ett något högre flöde, 20 …Läs mer »

Lutz B70V Sanitary

Konstruerad enligt de senaste direktiven för de höga kraven i livsmedels- dryckes- läkemedels-och kosmetikindustrin. …Läs mer »