Standardpumpar

Centrifugalpump AMF

Centrifugalpump AMF

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Modell AMF är en enkelsidigt lagrad centrifugalpump avsedd för stora flöden vid måttliga uppfordringshöjder. …Läs mer »

Centrifugalpump KPS

Centrifugalpump modell KPS, är använbar inom många områden där rena, eller lätt viskösa vätskor skall …Läs mer »

Centrifugalpump TC

Modell TC, är en kortkopplad allmänbrukspump med ett mycket brett användningsområde. Detta är möjligt på …Läs mer »

Centrifugalpump TD

Centrifugalpump modell TD är en enstegs centrifugalpump med axiellt inlopp och vertikalt utlopp och kan …Läs mer »