Intressanta referenser

Text om våra kunder…


Astra

HMD’s magnetdrivna pumpar gör hjärtmedicinen effektivare! AstraZenecas Gärtunaanläggning utanför Södertälje producerar läkemedel för hela världen. Z&I har genom åren installerat ca 15 HMD magnetdrivna pumpar för ATEX-miljö i totalt fyra moderna processanläggningar.


Backfilling at Lisheen Mine (Anglo American) Co. Tipperary, Ireland with Putzmeister seat valve pumps

The Lisheen Mine is an underground lead /zinc mine including surface processing plant. The plant produces flotation tailings, which are partially used as backfill and the remaining tailings are disposed of in a tailing management facility (T.M.F.). During the project life, approx. 7.5 Mt of tailing will be backfilled.


BACKFILLING IN MINES Backfilling in mines and draining pools with kos density solids pumps

December 1994. Not only in the European mining industry are high production costs forcing those running mines to take extensively mechanized measures. The following report from Morocco describes the use of double piston high density solids pumps for backfilling waste and waste sludges as well as for conveying highly abrasive pit sludges.


CARLFORS BRUK Carlfors Bruk

Carlfors Bruk - ”Liten skandinavisk gigant Carlfors Bruk kallar sig själva en ”liten skandinavisk gigant” sedan produktionen av aluminiumpulver och pasta startade. Idag arbetar ca 50 personer med tillverkning, försäljning och distribution. Företaget har en nästan total exportandel av sin produktion – hela 99 % exporteras världen över.


DYNO NOBEL Dyno Nobel

Pumpar som smäller högt i sprängmedelsfabriken! I anläggningen kommer Netzsch-pumparna från Zander & Ingeström att svara för en pålitlig och säker drift. Netzsch är en typ av excenterskruvpump och har alla de egenskaper som krävs i en miljö där säkerhetskraven är extremt höga.


PUMPING IN TANZANIA Economic and safe tailings pumping at Bulyanhulu in Tanzania

Double piston pumps for very abrasive tailings. Barrick Gold Corp’s Bulyanhulu Mine in Tanzania started production in April 2001 and is on its way to producing nearly 400.000 oz/year of gold by 2002.


Loborotorpump Tornado T2 Enköpings kommun

En pumpstation för orenat avloppsvatten ställer extremt höga krav på den installerade utrustningen. Rätt pumpar och en lång tryckledning till reningsverket löste problemet i detta projekt, som kan komma att få många positiva effekter


FAZER Fazer

På Fazer Bageri AB:s anläggning i Lidköping har Z&I installerat en SSPlobrotorpump, serie S, i en ny deglinje. Pumpens uppgift är att direkt under en tank pumpa den trögflytande degen till ett transportband. Pumpens rektangulära inlopp, speciellt anpassat, krävdes för att passa direkt till tanken. På Fazer Bageri visar Z&I sin förmåga att anpassa en standardpump efter kundens speciella behov.


FORTUM HAMMARBYVERKET Fortum Hammarbyverket

Z&I har levererat prisvärda centrifugalpumpar för pumpning av det miljöklassade biobränslet tallbecksolja. Driftsäkra pumpar som som gör sitt jobb dygnet runt, 365 dagar om året. Fortums anläggning är i särklass störst i regionen och värmer hela södra Stockholmsområdet.


GE healthcare GE Healthcare

Via konsultföretaget Head Engineering lyckades Z&I få order på över 50 pumpar till Dextran och Agarosprocesserna på GE Healthcares anläggning i Uppsala. Tre typer av pumpar levererades till Uppsalas anläggning: SSP lobrotorpumpar som är skonsamma mot gelen i processen.


HYDRAULIC DELIVERY OF BACKFIL Hydraulic delivery of backfill using Putzmeister high-density solids pumps

The mining and economic exploitation of deposits is increased. Voids created during the removal of underground salt and ore deposits constitute a major hazard both under ground and above ground.


IFO SANITÄR Ifö Sanitär

I flera år drogs IFÖ Sanitärs anläggning i Bromölla, Skåne med stora beskymmer i produktionen. Membranpumparna som pumpar fram glasyrlager för sanitetsgodset slets hårt och gick ständigt sönder med driftsstörningar som följd.


JTI JTI

Z&I fick förtroendet att leverera NetzschNEMO-pumpar och en kvarn till den mobila testanläggningen för biogasforskning som fram till jul står på Sundets Reningsverk utanför Växjö.


KÄPPALAVERKET Käpplaverket

Genom en kraftig kemisk konditionering av slammet, Kemicond® processen, kombinerat med en ny typ av hydrauliska kolvpressar, Bucher HPS 5007, har Käppalaverket i Stockholm lyckats höja torrhalten (TS-halt) i slammet. Metoden har ökat TS-halten i det avvattnade slammet från 19 % till 40 % sett som årsmedelvärde. I processen doseras koncentrerad svavelsyra, vilket bla fungerar som en hygienisering av slammet.


KARLSHAMN Karlshamn

Karlshamns AB är en av ortens största arbetsgivare. Verksamheten utgörs av utvinning och förädling av vegetabiliska oljor för livsmedelsindustrin. En råvara är raps som odlas av bland andra södra Sveriges bönder. Den största delen av företagets produktion går på export.


KEMIRA KEMI Kemira Kemi

Kemira Kemi AB, som är nordens största kemikoncern, investerade 2005 i en helt ny modern tankfarm för utleveranser av svavelsyra. Sundyne’s Ansimag magnetdrivna centrifugalpumpar levererade av Zander & Ingeström var det självklara valet för pumpning av svavelsyran till de väntande lastfartygen.


Korsnäs

Vätskekartong, kraftpapper och fluffmassa är högförädlade produkter från Korsnäs – ett av landets ledande skogsindustriföretag med verksamheten helt baserad på skogsråvara. Här tillverkas högkvalitativa specialprodukter i tekniskt avancerade processer.


Lunda och Rissne

Zander & Ingeström har levererat pumparna till de båda pumpstationerna i Lunda och Rissne nordväst om Stockholm.


M-REAL M-Real

Zeta News besökte M-Reals pappersbruki Husum utanför Örnsköldsvik för att se hur Netzsch NEMO-pumpen fungerar i slamhydrolysprocessen. Det visar sig att pumpen har gått utan underhåll sedan leveransen i december 2004. Det är 8.100 timmar per år eller över 56.000 timmar totalt.


MINING PUMPS Mining pumps

Mine dewatering requires that mine sludge loaded with sand be conveyed to the surface. The Putzmeister HSP seat valve pump is a particularly cost-effectiive and high performance solution to this question. The case study below of a mine in Alsace-Lorraine is an example of the economic and technical benefits.


NYNÄS Nynäs

Nynäs refining AB:s raffinaderiområde i Nynäshamn genomgår just nu en mycket stor omdaning. Sannolikt en av de största förändringarna sedan anläggningen byggdes på 1920-talet. Det handlar om en modernisering av cisternparken och rörledningsnätet, som till stor del stammar från raffinaderiets första tid. Produktionen är idag helt inriktad på bitumen och nafteniska specialoljor.


PLUTONIC GOLD MINE Plutonic Gold Mine, West Australia

The Plutonic Gold Mine belongs to the Canadian Barrick Gold Corporation, i.e. the second largest gold producer in the world. It is located in the Australian outback, approx. 950 km north-east of Perth, where temperatures between 5 and 50 °C are common.


PLUTONIC GOLD MINE Plutonic Gold Mine, West Australia

The Plutonic Gold Mine belongs to the Canadian Barrick Gold Corporation, i.e. the second largest gold producer in the world. It is located in the Australian outback, approx. 950 km north-east of Perth, where temperatures between 5 and 50 °C are common.


Test garanterar säker drift hos Preem. Preem

Centrifugalpumparna provkörs enligt normen API610 på Sundynes fabrik i Dijon, Frankrike. Det är ett krav från Preem som vill säkerställa att tekniska data motsvarar de hårda kraven


PUTZMEISTER SLURRY AND PASTE PUMPS Putsmeister Slurry and paste pumps

HSP pumps are proven for the following applications:


Putzmeister Industrial Technology in Mining

24 hours a day and 365 days a year, Putzmeister double piston pumps transport tailings material through pipeline systems to deposition areas. Our hydraulically driven positive displacement pump units transfer tailings from mining operations to either a backfill system underground, or to a deposition area within 2 – 3 kilometres or more of the site.


Rättvik Rättvik

Leksands Vatten i Rättviks kommun skulle pumpa slam från centrifugen ut till plattan med en kort tryckledning. Man önskade undvika tryckluft och polymertillsättning på tryckrör. Man valde att lägga en tryckledning i polyeten i marken. Ledningslängden var 20 meter.


SAKAB provkör sin 8:e kolvpump från Putzmeister Sakab

Förorenat slam, färg och lösningsmedel. Det är några av medierna som Putzmeisters kolvpump KOS1050 måste klara av. Höga krav ställs på pumpen som inte får fallera under drift i SAKABs anläggning utanför Kumla. Därför testas den före leverans i fabriken i Tyskland


SCA ORTVIKEN Sca Ortviken

Netzsch NEMO pumpar säkert så pappret får rätt bestrykning på pappersbruket SCA Ortviken


SIMSHOLMEN Simsholmen

På flera olika kommuner har kunderna upplevt problem med pumpar efter att ha installerat mekanisk slamförtjockare. En anledning att installera mekaniska slamförtjockare är att öka gasproduk-tionen och därmed få mindre volym i rötkammaren att värma upp.


Skoghalls Bruk

Z & I är med när Svensk Biogas producerar förnyelsebar fordonsgas och biogödsel Svensk Biogas

Sedan ett halvår sitter Z&I’s M-Champ excenterskruvpump direkt i anslutningen till lossningen av bioavfallet som kan vara slakteri / livsmedelsavfall och hönsavföring från närliggande lantgårdar.


Leverans av de första Kolvrotorpumparna från Alfa Laval Totte Gott AB

Till Totte Gott AB i Falköping har vi levererat en av de första kolvrotorpumparna från Alfa Laval.


Two High Density Solids Pumps replace 43 centrifugal pumps Two High Density Solids Pumps replace 43 centrifugal pumps

Two HSP 3080 convey sludges containing sand from a depth of 1,250 metre to the surface. The following report shows an interesting solution on how to mechanise the cleaning of settlement lagoons in coal mines and drain off the sludge collected there.


Unik teknik sparar energi på Styron i Norrköping Unik teknik sparar energi på Styron i Norrköping

Mindre luftberoende är viktigt på Styrons anläggning där man tillverkar latex för bestrykning av papper och kartong.


Univar Univar

I över 20 år har Univar AB, som hanterar och blandar olika kolväten till slutprodukter, samarbetat med Z & I. Engagemang, service och driftsäkra pumpar avgjorde till Z & Is fördel. Vikings kugghjulspumpar håller för de höga kraven på en säker miljö.