Certifikat

Med hög teknisk kompetens erbjuder vi på Z&I högkvalitativa produkter, komponenter, tjänster och system till framförallt industriella kunder. Miljö, kvalitet, uppförandekod och god arbetsmiljö är en integrerad del av vår verksamhet och vi är sedan 2017 certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Referenser från våra kunder

Astra
Astra HMD’s magnetdrivna pumpar gör hjärtmedicinen effektivare! AstraZenecas Gärtunaanläggning utanför Södertälje producerar läkemedel för hela världen. Z&I har genom åren

Läs mer

Backfilling at Lisheen Mine (Anglo American) Co. Tipperary, Ireland with Putzmeister seat valve pumps
BACKFILLING AT LISHEEN MINE (ANGLO AMERICAN) CO. TIPPERARY, IRELAND WITH PUTZMEISTER SEAT VALVE PUMPS The Lisheen Mine is an underground

Läs mer

Backfilling in mines and draining pools with kos density solids pumps
BACKFILLING IN MINES AND DRAINING POOLS WITH KOS DENSITY SOLIDS PUMPS December 1994. Not only in the European mining industry

Läs mer

Carlfors Bruk
CARLFORS BRUK Carlfors Bruk – ”Liten skandinavisk gigant” Carlfors Bruk kallar sig själva en ”liten skandinavisk gigant” sedan produktionen av

Läs mer

Danmark
Danmark I Danmark har vi gjort ett stort antal leveranser där våra pannor är en del av energisystemet. Lokalt förekommer

Läs mer

Dyno Nobel
ORICA SWEDEN AB Pumpar som smäller högt i sprängmedelsfabriken! I anläggningen kommer Nemopumparna från Zander & Ingeström att svara för

Läs mer

PUMPING IN TANZANIA
Economic and safe tailings pumping at Bulyanhulu in Tanzania
ECONOMIC AND SAFE TAILINGS PUMPING AT BULYANHULU IN TANZANIA Double piston pumps for very abrasive tailings. Barrick Gold Corp’s Bulyanhulu

Läs mer

Loborotorpump Tornado T2
Enköpings kommun
ENKÖPINGS KOMMUN En pumpstation för orenat avloppsvatten ställer extremt höga krav på den installerade utrustningen. Rätt pumpar och en lång

Läs mer

fazer_limpa
Fazer
FAZER SSP lobrotorpump installerad på Fazer Bageri i Lidköping På Fazer Bageri AB:s anläggning i Lidköping har Z&I installerat en SSPlobrotorpump,

Läs mer

Finland
Finland Keljonlahti: 10 MW Ånga installationsarbeten utförda av vår partner Höyrytys Oy Wärtsilä: 2 x 25 MW Hetvatten Olkiluoto 3:

Läs mer

FORTUM HAMMARBYVERKET
Fortum Hammarbyverket
FORTUM HAMMARBYVERKET Z&I sänker kostnaderna och höjer temperaturen på Fortum, Hammarbyverket. Z&I har levererat prisvärda centrifugalpumpar för pumpning av det

Läs mer

GE healthcare
GE Healthcare
GE HEALTHCARE Fler framgångar för Z&I med pumpbeställningar till läkemedelsindustrin. Den här gången till GE Healthcare i Uppsala. Zander &

Läs mer

Hydraulic delivery of backfill using Putzmeister high-density solids pumps
Hydraulic delivery of backfill using Putzmeister high-density solids pumps The mining and economic exploitation of deposits is increased. Voids created

Läs mer

Ifö Sanitär
IFÖ SANITÄR Z & I levererade Netzsch excenterskruvpumpar med en speciell keramisk rotor I flera år drogs IFÖ Sanitärs anläggning

Läs mer

JTI
JTI Transportabel biogasanläggning testar ren och grön energi! Z&I fick förtroendet att leverera NetzschNEMO-pumpar och en kvarn till den mobila

Läs mer

Käpplaverket
KÄPPLAVERKET Dosering svavelsyra Genom en kraftig kemisk konditionering av slammet, Kemicond® processen, kombinerat med en ny typ av hydrauliska kolvpressar,

Läs mer

Karlshamn
KARLSHAMN Karlshamns AB är en av ortens största arbetsgivare. Verksamheten utgörs av utvinning och förädling av vegetabiliska oljor för livsmedelsindustrin.

Läs mer

KEMIRA KEMI
Kemira Kemi
KEMIRA KEMI Där stålet sviker tar Lining vid. Kemira Kemi AB, som är nordens största kemikoncern, investerade 2005 i en

Läs mer

Kina
Kina Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften. Den största anläggningen i

Läs mer

Korsnäs
KORSNÄS Vätskekartong, kraftpapper och fluffmassa är högförädlade produkter från Korsnäs – ett av landets ledande skogsindustriföretag med verksamheten helt baserad

Läs mer

Lunda och Rissne
LUNDA OCH RISSNE Z&I’s pumpar är installerade på pumpstationerna Zander & Ingeström har levererat pumparna till de båda pumpstationerna i

Läs mer

M-Real
M-REAL Lång och säker drift i slamhydrolysen Zeta News besökte M-Reals pappersbruki Husum utanför Örnsköldsvik för att se hur Netzsch NEMO-pumpen

Läs mer

Mining pumps
MINING PUMPS Mine Dewatering Mine dewatering requires that mine sludge loaded with sand be conveyed to the surface. The Putzmeister HSP seat

Läs mer

Norge
Norge I Norge har vi levererat ett stort antal anläggningar under åren. Nedan finner ni våra tre senaste projekt. Vika

Läs mer

Nynäs
NYNÄS Nynäs Master Plan Project Nynäs refining AB:s raffinaderiområde i Nynäshamn genomgår just nu en mycket stor omdaning. Sannolikt en

Läs mer

Plutonic Gold Mine, West Australia
PLUTONIC GOLD MINE, WEST AUSTRALIA The Plutonic Gold Mine belongs to the Canadian Barrick Gold Corporation, i.e. the second largest

Läs mer

Preem
PREEM Test garanterar säker drift hos Preem. Centrifugalpumparna provkörs enligt normen API610 på Sundynes fabrik i Dijon, Frankrike. Det är

Läs mer

Putsmeister Slurry and paste pumps
PUTSMEISTER SLURRY AND PASTE PUMPS HSP pumps are proven for the following applications: Mining Tailings disposal Paste backfill Slurry pumping Red

Läs mer

Putzmeister Industrial Technology in Mining
PUTZMEISTER INDUSTRIAL TECHNOLOGY IN MINING 24 hours a day and 365 days a year, Putzmeister double piston pumps transport tailings

Läs mer

Rättvik
RÄTTVIK Avvattnat slam. Leksands Vatten i Rättviks kommun skulle pumpa slam från centrifugen ut till plattan med en kort tryckledning.

Läs mer

Sakab
SAKAB SAKAB provkör sin 8:e kolvpump från Putzmeister Förorenat slam, färg och lösningsmedel. Det är några av medierna som Putzmeisters kolvpump

Läs mer

Sca Ortviken
SCA ORTVIKEN Netzsch NEMO pumpar säkert så pappret får rätt bestrykning på pappersbruket SCA Ortviken När SCA Ortviken i Sundsvall blandar ihop

Läs mer

Simsholmen
SIMSHOLMEN Förtjockat slam På flera olika kommuner har kunderna upplevt problem med pumpar efter att ha installerat mekanisk slamförtjockare. En

Läs mer

Skoghalls Bruk
SKOGHALLS BRUK Doseringspumpar som håller vad dom lovar Det visade sig att doseringspumpar från Bran + Luebbe var optimala för

Läs mer

Z & I är med när Svensk Biogas producerar förnyelsebar fordonsgas och biogödsel
Svensk Biogas
SVENSK BIOGAS Z & I är med när Svensk Biogas producerar förnyelsebar fordonsgas och biogödsel Sedan ett halvår sitter Z&I’s

Läs mer

Sverige
Sverige Vi fick i uppdrag att utöka panncentralen på Hallsta pappersbruk dit vi tidigare levererat en 40 MW panna. Den nya pannan är

Läs mer

Leverans av de första Kolvrotorpumparna från Alfa Laval
Totte Gott AB
TOTTE GOTT AB Leverans av de första Kolvrotorpumparna från Alfa Laval Till Totte Gott AB i Falköping har vi levererat

Läs mer

Two High Density Solids Pumps replace 43 centrifugal pumps
TWO HIGH DENSITY SOLIDS PUMPS REPLACE 43 CENTRIFUGAL PUMPS Two HSP 3080 convey sludges containing sand from a depth of 1,250 metre

Läs mer

Tyskland
Tyskland I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av vind och vatten. För att

Läs mer

Unik teknik sparar energi på Styron i Norrköping
Unik teknik sparar energi på Trinseo i Norrköping
UNIK TEKNIK SPARAR ENERGI PÅ TRINSEO I NORRKÖPING Mindre luftberoende är viktigt på Trinseos anläggning där man tillverkar latex för

Läs mer

Univar
UNIVAR   Univar förädlar och packar om olika lösningsmedel. Lösningsmedel som sedan blandas till en slutprodukt, till exempel spolarvätska. De

Läs mer

Vinnarlösningar och tekniskt know-how!
VINNARLÖSNINGAR OCH TEKNISKT KNOW-HOW! Becker Industrial Coating samarbetar sedan drygt 20 år med Z&I, ett fruktbart samarbete som har resulterat

Läs mer