Astra

HMD’s magnetdrivna pumpar gör hjärtmedicinen effektivare!

AstraZenecas Gärtunaanläggning utanför Södertälje producerar läkemedel för hela världen. Z&I har genom åren installerat ca 15 HMD magnetdrivna pumpar för ATEX-miljö i totalt fyra moderna processanläggningar.

I somras levererade Z&I ytterligare två pumpar som ska ingå i tablettproduktionen. Pumparna går 24 timmar/dygnet men trots det är de i princip underhållsfria. Produktionen är etanolbaserad och därför passar den tätningslösa HMD pumpen perfekt i AstraZenecas produktion.

Lätt att sköta
Just driftsäkerheten är en av orsakerna varför man valde Z&I och HMDpumparna. Magnetpumparna har ingen axeltätning och systemet är därför helt slutet. Läckage får överhuvudtaget inte förekomma i anläggningens ATEX-miljö. Pumpens unika egenskaper slutar inte här. Tack vare det ringa underhållet och minimala slitaget kan pumparna köras dygnet runt.
Etanol i processen
AstraZeneca tillverkar läkemedel, t ex hjärtmedicin i tablettform. I tillverkningsprocessen tillför man en lösning med etanol, och man har kvävgasatmosfär i maskinen. Kvävet i processen hindrar gnistbildning och håller miljön syrefri. Man använder en etanolbaserad dragélösning som sprayar en film på granulatet.
Z&I’s relation med AstraZeneca
Z&I har levererat över 100 pumpar genom åren till AstraZenecas anläggningar. De senaste i somras. – Vi kan inte riskera att hamna i ett läge där vi får vänta flera veckor på leverans. Det är helt enkelt en åtgärd som har med driftsäkerhet att göra, berättar Leif. Han fortsätter: – Vi har god erfarenhet av samarbetet med Z&I, de håller vad de lovar och har ett proffsigt bemötande. Det var helt klart avgörande i beslutsprocessen, avslutar Leif.
Etanolet förångas
Magnetpumparna från HMD spelar en nyckelroll i processen – genom att pumpa etanol med en temperatur under 10 minusgrader genom dysor i gasflödet så kyls den förångade alkoholen, som separeras från kvävet och fälls ut till vätska igen. Denna process kallas för Scrubber. Etanolet tas tillvara i en kondensat tank och kan bli en ny lösning. Leif säger vidare: – Vi har HMD-pumpar från 2004 som fortfarande inte har krävt någon reparation. Naturligtvis utför vi kontinuerligt förebyggande underhåll. Kraven är höga på process och utrustning. HMD pumparna uppfyller dessa högt ställda krav.