Danmark

I Danmark har vi gjort ett stort antal leveranser där våra pannor är en del av energisystemet.

Lokalt förekommer stora överskott av elkraft och pannorna används för att ta hand om denna el och återvinna energin till fjärrvärmenäten.

Samtliga installationer är utförda av vår partner Averhoff Energi Anlaeg A/S.