Kina

Under 2013 levererade vi fyra olika anläggningar till Kina. Dessa pannor utnyttjar låga elpriser nattetid och temporära elöverskott från vindkraften.

Den största anläggningen i Rizhao består av fyra st 40 MW-pannor, vilket gör den till världens största elpanneanläggning. Hela leveransen omfattade 11 pannor med en total effekt på 250 MW. Vidare levererade vi hjälpångpannor till fyra kinesiska kärnkraftverk i Haiyang, Changjiang, Rongchen och Lufeng.

Hjälpångpannor till Kärnkraftverk

Haiyang NPP
Hainan NPP
Rongcheng NPP
Lufeng NPP

Installationer av hetvattenpannor

Sansilipu: 8 MW
Linyi: 2 X 4 MW
Langfang: 6 & 8 MW
Rizhao: 4 X 40 MW
Jilin: 2 X 16 MW
Anguang: 3 X 10 MW
Changchun: 2 X 8 MW