Tyskland

I Tyskland har man under en lång tid installerat anläggningar som genererar förnyelsebar el med hjälp av vind och vatten.

För att ta hand om det elöverskott som naturligt uppstår i dessa anläggningar installeras våra pannor, vilka omvandlar överskottet till värme/ånga som sen kan distribueras ut i fjärrvärmenätet eller till industrin.

Exempel på anläggningar

Kärnkraftverket Philippsburg 5 MW Hetvatten
Die VVS, Saarbrücken 10 MW
Ludwigsfällde 15 MW
Shamrock, Herne 3 X 20 MW
Stadtwerke Flensburg 30 MW