DOSERINGSPUMPAR

I anrikningsverkets flotationsprocess tillsätts olika typer av reagenser/kemikalier. Dess uppgift är att göra mineralen hydrofob. Sedan tillsätts luft och mineralerna följer med luftbubblorna upp till ytan och bildar ett slam. Slammet kan sedan bredda över till nästa steg. Dessa reagenser anpassas efter vilken typ av slutprodukt man tar fram men har dock en sak gemensamt: Samtliga kan doseras med membranpumpar från Bran+Luebbe. Pumparna är robusta och anpassade för kontinuerlig drift och exakt dosering.

För transport av reagenser kan vi rekommendera HMD magnetdrivna centrifugalpumpar.

Här finner du produkter för din bransch