Hydrauliska kolvpumpar

Att pumpa upp vatten med stort innehåll av sand till marknivå ställer höga krav på pumputrustningen. Putzmeister har gång på gång visat hur väl hydrauliska kolvpumpar passar för den uppgiften. Lägre energibehov, färre pumpar och väsentligt mindre underhållskostnader är några fördelar vi kan erbjuda gruvindustrin.

I de fall då gruvavfall skall användas för återfyllning eller transporteras till upplag, är pumpning i många fall en mycket attraktiv lösning. Putzmeister är pionjären när det gäller att pumpa och spraya puts och betong. Därför passar Putzmeisters kolvpumpar från Zander & Ingeström perfekt till gruvdrift och inom tunnelbyggnation.