Standardpumpar

Inom gruvdrift hanteras stora mängder vatten. För fall där uppfodringshöjden är måttlig passar Zander & Ingeströms standardpumpar utmärkt. Vi erbjuder ett brett spektrum från små inlinepumpar upp till dubbelt axiellt lagrade pumpar med flödeskapaciteter på 25 000 m3/h.