Tryckluftsdrivna membranpumpar

Sandpiper är en skonsam och driftsäker membranpump och har använts inom gruvsektorn världen över sedan 60-talet. Då den är okänslig för torrkörning och klarar att pumpa större partiklar, passar den utmärkt för dränering. Inom sektorn för sprängämnen och emulsioner har den sin självklara plats som transport- eller fyllningspump. Den nya tekniken, AirVantage, innebär kraftigt reducerad energiåtgång samt mindre slitage på ingående delar i pumpen. Av just dessa anledningar har Sandpipers AirVantage blivit förstavalet bland ledande företag inom gruvnäringen.