API-Pumpar

Inom raffinaderi och petrokemisk industri är Sundynes högtryckspumpar ett sedan länge välkänt fabrikat. Denna 1-stegspump enligt API 610, presterar uppfodringshöjder på 1800 meter. Servicevänlig, kompaktbyggd pump som tar lite golvyta i anspråk är några fördelar.

Zander & Ingeströms centrifugalpumpar spänner från vatten- och keminorm samt API 610 till riktigt stora dubbelsidigt lagrade pumpar. Söker du en pump för kyl- eller råvatten så är detta rätt val för dig.

Här finner du produkter för din bransch