Tätningslösa pumpar

Magnetdrivna pumpar har fått en allt större användning. Hälso- och miljökrav gör att läckande axeltätningar inte accepteras. HMD´s magnetdrivna centrifugalpump lämpar sig för syror, lutar, kolväten, lösningsmedel och hetoljor. Denna pump levereras även enligt API 685.