Läkemedel

Inom läkemedelsindustrin ställer man utomordentligt höga krav på hygieniska, exakta doseringar och flöden sin produktion.

Därför är våra pumpar är certifierade med avseende på hygien, exakthet och säkerhet. Våra pumpar fungerar exakt enligt specifikationerna. Detta säkerställer en hög produktkvalitet och en effektiv produktion.

Därtill har Zander & Ingeströms långa erfarenhet inom läkemedelsbranschen resulterat i en djuplodad kunskap om de krav som ställs av både myndigheter och branschen.

I dag är vi den leverantör som erbjuder det bredaste pumpsortimentet för läkemedelsbranschen.

Folder sanitär hygien

Olika typer

Centrifugalpumpar

Kolla produkterna

Doseringspumpar kolv/membran

Kolla produkterna

Excenterskruvpumpar

Kolla produkterna

Lobrotorpumpar

Kolla produkterna

Tätningslösa pumpar

Kolla produkterna

Tryckluftsdrivna membranpumpar

Kolla produkterna