Livsmedel

- Hög effektivitet, hygienisk och varsam produkthantering

Zander & Ingeström tillgodoser livsmedelsindustrins behov av skonsam, exakt, säker och effektiv dosering och transport och av alla slags vätskor i hygieniska produktionsanläggningar.

Vi projekterar, levererar, installerar och servar pumpar för industriell produktion av livsmedel, drycker, mejeriprodukter.

Folder sanitär hygien

Olika typer

Centrifugalpumpar

Kolla produkterna

Doseringspumpar kolv/membran

Kolla produkterna

Excenterskruvpumpar

Kolla produkterna

Hygienpumpar

Kolla produkterna

Lobrotorpumpar

Kolla produkterna