Standardpumpar

PX dränkbara centrifugalpumpar förses med kanal- eller friströmshjul efter önskemål. Den robusta konstruktionen ger lång livslängd och du får en hög totalverkningsgrad tack vare Eff1 motorn. Några andra uppskattade fördelar är servicevänlighet och intern kylmantel.

Vårt fullödiga program täcker applikationer inom fjärrvärme, fjärrkyla, vattenverk och biogasanläggningar. Vår största pump levererar 25 miljoner liter vatten i timmen.