Gods- och besöksadress:

Tillverkarvägen 11 187 66 Täby

Fakturaadress

Zander & Ingeström Box 7206 187 13 Täby

Vxl tfn

08 - 80 90 00

Fax

08 - 80 90 73

Mail

order@zeta.se

Kontaktformulär

Fyll i dessa tecken: captcha

Välkommen att höra av dig

På Zander & Ingeströms huvudkontor i Täby, norr om Stockholm, arbetar tjugofem personer. Runt om i världen sysselsätter våra partners och dotterbolag ytterligare cirka tjugofem kunniga och engagerade personer. Om än globalt utspridda, utgör vi ett sammansvetsat gäng som jobbat ihop i många år med kunskap, erfarenhet och en stor lojalitet mot våra kunder – och därigenom också mot vårt eget företag. En bättre grund att bygga på för framtiden kan man inte önska sig.

Retur av gods

Zander & Ingeström AB utför service på pumpar, genomströmningsvärmare samt övriga av oss levererade maskiner. För att service i vår egen verkstad skall kunna utföras, måste Du som kund, tillse att maskinen är väl rengjord innan den anländer till oss. Vänligen använd blanketten (nedladdas) för detta ändamål. Skriv ut den och fyll i uppgifterna. Ett exemplar skickas till order@zeta.se och ett utskrivet exemplar skall följa med maskinen till oss.

Vid frågor, tveka inte att ringa till Mattias Stawbrink på telnr 08-80 90 36

 

Våra anställda

Avdelningar

Alla
Clage - Genomströmningsvärmare
Elpannor - försäljning
Elpannor – teknisk rådgivning
Företagsledningen
Kundtjänst
Pumpar - försäljning
Pumpar - reservdelar
Pumpar – teknisk rådgivning
Pumpar - teknisk service
Retur av gods

Maria Ottander
Ekonomichef
Telefon: 08-80 90 09
maria.ottander@zeta.se
Dino Okanovic
Orderhandläggare
Telefon: 08-80 90 77
order@zeta.se
Johan Jacobsson
Projektledare
Telefon: 08-80 90 44
johan.jacobsson@zeta.se
Peter Sandergren
Bertil Edman
Eftermarknadschef
Telefon: 08-80 90 17
bertil.edman@zeta.se
Pelle Sahl
Orderhandläggare
Telefon: 08-80 90 18
order@zeta.se
Therese Melin
Orderhandläggare
Telefon: 08-80 90 29
order@zeta.se
Ninna Sandenor
Orderhandläggare
Telefon: 08-80 90 57
order@zeta.se
Mattias Stawbrink
Service- och lagerchef
Telefon: 08-80 90 36
order@zeta.se
Anders Englund
Försäljningschef
Telefon: 08-80 90 43
anders.englund@zeta.se
Roland Norell
Projektchef
Telefon: 08-80 90 15
roland.norell@zeta.se
Anders Fjellborg
Projektledare
Telefon: 08-80 90 30
anders.fjellborg@zeta.se
Torbjörn Pettersson
Affärsutvecklare VA
Telefon: 08-80 90 40
torbjorn.pettersson@zeta.se
Thomas Nyström
Försäljningsingenjör region Norr
Telefon: 08-80 90 04
thomas.nystrom@zeta.se
Mikael Zaar
Försäljningsingenjör region Sydv.
Telefon: 08-80 90 06
mikael.zaar@zeta.se
Erik Nilsson
Försäljningsingenjör region Mellan
Telefon: 08-80 90 19
erik.nilsson@zeta.se
Matz Jansson
Försäljningsingenjör VA
Telefon: 08-80 90 31
matz.jansson@zeta.se
Lars Cleréus
Försäljningsingenjör region Sydost
Telefon: 08-80 90 45
lars.clereus@zeta.se
Viktor Norell
Lars-Olof Larsson
VD/Försäljningsingenjör
Telefon: 08-80 90 13
lars-olof.larsson@zeta.se
Inger Sundling
Ekonomiassistent
Telefon: 08-80 90 28
inger.sundling@zeta.se

 

Visselblåsarfunktion

Oegentligheter rapporteras i första hand till närmaste chef. Om klagomål inte kan lämnas till närmaste chef eller annan i ledningen för bolaget eller koncernen, kan ärendet tas vidare till CBTT:s visselblåsarfunktion. Kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen:
E-post: Whistleblower@christianberner.com

Alternativt per post till:
Whistleblower
Christian Berner Tech Trade AB
Box 88
435 22 Mölnlycke
Läs Policy för whistleblower på koncernens hemsida,
https://www.christianberner.com/kontakta-oss/klagomalsfunktion

Uppförandekod - SvenskCode of Conduct - English

 
 

Personuppgifter

För oss inom Christian Berner Tech Tradekoncernen är våra kunders och samarbetspartners förtroende av största vikt.
Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt.
Du kan läsa mer om dina rättigheter på denna länk.
Du kan också besöka tillsynsmyndigheten Datainspektionens webbplats där du kan läsa mer om dina rättigheter.

Om du har frågor eller funderingar kring GDPR, kontakta oss på
Telefon växel: 031-33 66 900
E-post: gpdr@zeta.se

Här finns vi