Gods- och besöksadress:
Tillverkarvägen 11 187 66 Täby
Fakturaadress
Zander & Ingeström Box 7206 187 13 Täby
Vxl tfn
08 - 80 90 00
Fax
08 - 80 90 73

Kontaktformulär

Fyll i dessa tecken: captcha

Välkommen att höra av dig

På Zander & Ingeströms huvudkontor i Täby, norr om Stockholm, arbetar tjugofem personer. Runt om i världen sysselsätter våra partners och dotterbolag ytterligare cirka tjugofem kunniga och engagerade personer. Om än globalt utspridda, utgör vi ett sammansvetsat gäng som jobbat ihop i många år med kunskap, erfarenhet och en stor lojalitet mot våra kunder – och därigenom också mot vårt eget företag. En bättre grund att bygga på för framtiden kan man inte önska sig.

Retur av gods

Zander & Ingeström AB utför service på pumpar, genomströmningsvärmare samt övriga av oss levererade maskiner. För att service i vår egen verkstad skall kunna utföras, måste Du som kund, tillse att maskinen är väl rengjord innan den anländer till oss. Vänligen använd blanketten (nedladdas) för detta ändamål. Skriv ut den och fyll i uppgifterna. Ett exemplar skickas till order@zeta.se och ett utskrivet exemplar skall följa med maskinen till oss.

Vid frågor, tveka inte att ringa till Mattias Stawbrink på telnr 08-80 90 36

Våra anställda

Avdelningar

Alla
Clage - Genomströmningsvärmare
Elpannor - försäljning
Elpannor – teknisk rådgivning
Företagsledningen
Kundtjänst
Pumpar - försäljning
Pumpar - reservdelar
Pumpar – teknisk rådgivning
Pumpar - teknisk service
Retur av gods

Anders Englund
Försäljningschef Telefon: 08-80 90 43 anders.englund@zeta.se
Anders Fjellborg
Projektledare Telefon: 08-80 90 30 anders.fjellborg@zeta.se
Bertil Edman
Eftermarknadschef Telefon: 08-80 90 17 bertil.edman@zeta.se
Dino Okanovic
Orderhandläggare Telefon: 08-80 90 77 order@zeta.se
Erick Lopez
Konstruktör Telefon: 08-80 90 32 erick.lopez@zeta.se
Erik Nilsson
Försäljningsingenjör region Mellan Telefon: 08-80 90 19 erik.nilsson@zeta.se
Inger Sundling
Ekonomiassistent Telefon: 08-80 90 28 inger.sundling@zeta.se
Lars Cleréus
Försäljningsingenjör region Sydost Telefon: 08-80 90 45 lars.clereus@zeta.se
Lars-Olof Larsson
VD/Försäljningsingenjör Telefon: 08-80 90 13 lars-olof.larsson@zeta.se
Maria Ottander
Ekonomichef Telefon: 08-80 90 09 maria.ottander@zeta.se
Mattias Stawbrink
Service- och lagerchef Telefon: 08-80 90 36 order@zeta.se
Matz Jansson
Försäljningsingenjör VA Telefon: 08-80 90 31 matz.jansson@zeta.se
Mikael Zaar
Försäljningsingenjör region Sydv. Telefon: 08-80 90 06 mikael.zaar@zeta.se
Ninna Sandenor
Orderhandläggare Telefon: 08-80 90 57 order@zeta.se
Pelle Sahl
Orderhandläggare Telefon: 08-80 90 18 order@zeta.se
Roland Norell
Projektchef Telefon: 08-80 90 15 roland.norell@zeta.se
Sven Nilsson
Lager Telefon: 08-80 90 22
Therese Melin
Orderhandläggare Telefon: 08-80 90 29 order@zeta.se
Thomas Nyström
Försäljningsingenjör region Norr Telefon: 08-80 90 04 thomas.nystrom@zeta.se
Torbjörn Pettersson
Affärsutvecklare VA Telefon: 08-80 90 40 torbjorn.pettersson@zeta.se
Viktor Norell

 

Här finns vi