Facebook Inlägg

2 dagar sedan

Zander & Ingeström

Zander & Ingeström har infört ett nytt administrativt system för hantering av mailade ärenden. Allt som mailas in till oss – tekniska problem, servicefrågor, offertförfrågningar, beställningar mm – hamnar i ett och samma system. Mottaget ärende bekräftas med en tillbakamailad kvittens.

Med det nya systemet landar inga ärenden i personliga mailkorgar eller hamnar mellan olika stolar, utan allt är nu transparent för alla på företaget som hanterar kunder och kontakter. Obehandlade ärenden flyttas upp av systemet efter tre dagar och cirkeldiagram visar hur många ärenden respektive säljare har på sitt bord. Vi ser alltså hela tiden om bollen ligger hos oss eller hos vår kund.

Systemet – som är en funktion hos Superoffice, vårt CRM-system – ger oss med andra ord en suverän överblick över alla aktuella ärenden i realtid, vilket i sin tur betyder att vi blir ännu bättre att hantera varje ärende snabbt och korrekt.

Observera! Alla ärenden har en och samma e-postadress: order@zeta.se
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

4 dagar sedan

Zander & Ingeström

VA-mässan 2018 på Elmia i Jönköping går till historien som den bästa mässa som vi på Zander & Ingeström har upplevt mätt i antal besökare, leads och ordrar i montern. Det är naturligtvis ett mycket glädjande facit, inte minst därför att det bekräftar nyttan av vårt målmedvetna proaktiva arbete före mässan, där vi bland annat formulerade mätbara mål för Z&Is medverkan.

Våra mål inför VA-mässan var högst konkreta och handlade om att vi skulle uppnå ett visst antal affärer, ett visst antal leads och ett visst antal förfrågningar. När mässan var över kunde vi konstatera att målen överträffats med råge, så till exempel hade vi närmare 50 leads att följa upp. Dessutom skulle vi marknadsföra vår kompetens på renvattensidan. Det målet är svårare att mäta, men vi hade många beslutsfäiga besökare i montern som studerade våra vattenpumpar och, inte minst, imponerades av vårt referensprojekt: ett vattenverk i Västsverige där vår pumplösning vann uppdraget tack vare en överlägsen verkningsgrad.

Till det proaktiva förarbetet inför mässan hör även beslutet att samordna våra kundaktiviteter på kvällstid med Christian Berner (som i dag äger Z&I). Vi drog helt enkelt nytta av varandras kundkontakter och sammanförde konsulter, entreprenörer och slutkunder i givande möten.

Totalt uppskattar vi antalet besökare i Z&Is monter till 450-500 stycken under mässans tre dagar med en intensiv topp under onsdagen. Till det stimulerande flödet bidrog också de två temavandringar – arrangerade av branschorganisationen Varim – som vi deltog i, nämligen Allmänt avlopp och Energioptimering.

Ingenting av detta hade varit möjligt att hantera utan en helgjuten insats från all närvarande personal, till exempel våra två VA-experter: Matz Jansson och Torbjörn Pettersson, vars finmaskiga kontaktnät av befintliga och potentiella kunder över hela Sverige var en starkt bidragande orsak till Z&Is framgångsrika mässmedverkan. Vi ställer samma fråga till båda: "Vad tyckte du om VA-mässan 2018?"

Matz Janssons, försäljningsingenjör VA
– Kanonmässa! Med massor av besök av äldre och nya affärskontakter. Vi började ju en månad före mässan med att aktivt locka besökare och det har verkligen fungerat. Sedan efter mässan har vi jobbat tre veckor nonstop med att följa upp alla förfrågningar och ordrar. Det är så vi jobbar på Zander & Ingeström. Vi är ett aktivt företag. Vi besöker våra kunder på plats för att ta reda på deras behov. Det är inte så vanligt i dag, men väldigt uppskattat och därför en bra arbetsmodell för långsiktiga relationer.

Torbjörn Pettersson, affärsutvecklare VA
– En av de absolut bästa mässor jag bevistat. Inte bara många besökare, utan framför allt många rätta besökare. Vi träffade 150 personer dag 1, 200 dag 2, och kanske 100 dag 3. Sedan hade vi kundaktiviteter på kvällarna där inbjudna nyckelpersoner utbytte erfarenheter under vårt värdskap. Summa summarum: Vi nådde våra uppsatta mål med god marginal och – anser jag – stärkte Zander & Ingeströms varumärke som en kvalificerad och pålitlig aktör i VA-branschen, den man ska kontakta när man behöver hjälp med vatten och avlopp.

www.zeta.se
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

4 dagar sedan

Zander & Ingeström

Bollen är i rullning och vi söker dig som kan ta emot den. Läs mer om våra lediga tjänster och ansök här 👉 jobb.christianberner.com/ ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

1 vecka sedan

Zander & Ingeström

Our NEMO® progressing cavity pumps, TORNADO® rotary lobe pumps, and NOTOS® screw pumps all excel at their tasks in #maritime applications. Read more about their roles in the industry here @CompeloMedia: bit.ly/2JgArqS ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

2 veckor sedan

Zander & Ingeström

NETZSCH's NEMO® B.Max® #mixingpump offers higher gas yield and more efficient use of substrates than competitors in #biogas. The feeding technology is perfectly tailored to an array of biogas applications: bit.ly/2MgtF8n ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

3 veckor sedan

Zander & Ingeström

The NEMO® progressing cavity pump is ideally suited to the most difficult dosing tasks due to its continuous and virtually pulsation-free conveyance. Read more about NEMO®'s #dosing applications on our website: bit.ly/2xPYxDy ... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Nyhetsbrev