Deplacementpumpar

Deplacementpumpar karaktäriseras av att flödet bestäms av varvtal alternativt slagfrekvens & i princip inte alls av mottrycket.