Magnetdrivna pumpar

Med en magnetdriven, tätningslös pump, minskar risken för utsläpp och läckage avsevärt. Eftersom pumparna helt saknar tätningar är underhållet minimalt. Utförandet med noll-läckage ger betydande hälso- och säkerhetsfördelar och är därför både användar- och miljövänlig.

Utförandet med noll-läckage ger betydande hälso- och säkerhetsfördelar och är därför både användar- och miljövänlig.

Livstidskostnaden för en tätningslös pump är avsevärt lägre än för en konventionellt avtätad pump. Avsaknad av tätningar innebär mycket lägre driftskostnader. Det finns inga tätningar som måste bytas, inget spolsystem till tätningen att specificera, installera eller underhålla. Detta innebär naturligtvis kortare stilleståndstider och ytterligare besparingar genom minskade rengöringskostnader.

Vi är specialister inom branschen av magnetdrivna centrifugalpumpar. För industrier med driftsfall där utförande och miljösäkerhet är viktiga, erbjuder vi ett omfattande utbud som täcker alla dina behov. Genom att använda det allra senaste inom magnetdriftsteknologin, kan vi erbjuda marknadens största urval av tätningslösa pumpar, med möjlighet till specialanpassning för särskilda behov.

Exempel på vätskor där magnetdrivna pumpar är att föredra: syror, lutar, kolväten, flytande gaser, aggresiva vätskor, explosiva vätskor och giftiga vätskor

Broschyr HMD.pdf

Visar alla 14 resultat