Alfa Laval LKHEX

LKHex – för applikationer i explosiv miljö. Finns i nio storlekar och möter ATEXdirektiv 94/9/EC Grupp II, kategori 2 och 3.