Alfa Laval LKHI

Den invändigt monterade axeltätningen gör att pumpen klarar inloppstryck på upp till 16 bar. Speciellt anpassad för vätskor med högt ångbildningstryck som tex glykol.