LKHPF high pressure: För höga systemtryck

Idealiska för krävande applikationer med Nano-filtrering och omvänd osmos-filtrering.

 

Beskrivning

Utöver standardegenskaperna hos våra LKH-modeller har LKHP högtryckspumpar förstärkt pumphus och bakplatta, intern högtrycksaxeltätning och ökat antal bultar för fastsättning av pumphuset. Pumpen kan hantera höga inloppstryck. Max systemtryck 40 bar.

Den interna axeltätningen tillåter ett högt systemtryck och medger också enkelt tätningsbyte. Tätningarna demonteras för hand på ett par sekunder från pumpens framsida – utan att bakplattan behöver demonteras.

Dessa pumpar är idealiska för krävande applikationer med Nano-filtrering och omvänd osmos-filtrering.

Produktblad(PDF)

LKHPF.pdf